Markkinaoikeus uhkaa taas ruuhkautua valituksista

Julkisten hankintojen kilpailutuksista on jälleen tehty ennätysmäärä valituksia markkinaoikeuteen. Lääkkeeksi ehdotetaan hankintakilpailujen minimisummien korottamista: paria kopiokonetta ei tarvitsisi kilpailuttaa, mutta sadantuhannen hankinnat pitäisi.

talous
Mappirivi ja virkamiehen kädet.
Yle

Hankintavalitusten määrä on kasvanut vuosittain noin viidenneksellä. Kasvussa näkyy kilpailutuksen laajentuminen uusille aloille, mutta myös järjestelmän saama julkisuus.

- Hankintamenettelyt ovat tulleet entistä enemmän julkisenkin tarkastelun ja keskustelun kohteeksi, pohtii markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola.

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen on ollut arkipäivää jo useita vuosia. Silti tarjouksiin osallistuvat yrittäjät kokevat, että kilpailutusten ehdot ovat yhä monesti syrjiviä.

- Tunne epätasapuolisesta kohtelusta on monta kertaa yksi merkittävimpiä syitä siihen, että markkinaoikeuden kautta halutaan lähteä hakemaan ratkaisua yksittäisiin kilpailutuksiin, sanoo Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Janne Pesonen.

Kilpailutuksen alarajassa yhä tarkistamisen varaa?

Hankintavalitusten määrä kasvanee tänä vuonna noin 650:een, joka olisi jälleen uusi ennätys. Ylituomari Mikkola olisikin valmis jo miettimään esimerkiksi tavarahankintojen kynnysarvon eli minimirajan korottamista nykyisestä 30 000 eurosta.

- Pitäisin tarkoituksenmukaisena, että paria kopiokonetta ei vielä tarvitsisi kilpailuttaa, jolloin arvo voisi liikkua sadantuhannen euron paikkeilla, hän sanoo.

Kynnysarvoja nostettiin vastikään kesällä eikä ainakaan yrittäjien etujärjestön Janne Pesonen näe tarvetta uudelle korotukselle.

- En usko, että nämä kynnysarvot sellaisenaan ovat merkittävä muuttuja. Oleellista on se, kuinka käytännön kilpailuttamista tehdään kynnysarvojen molemmin puolin.

Käsittelyaika lyhentynyt, mutta uusi ruuhka oven takana

Kaikesta huolimatta markkinaoikeus on kyennyt purkamaan viime vuosien ruuhkaa ripeässä tahdissa eli juttuja on ratkaistu selvästi enemmän kuin sisään on tullut. Parissa vuodessa keskimääräinen käsittelyaika on saatu lyhenemään reilusta vuodesta kahdeksaan kuukauteen. Ruuhkan purkuun on saatu henkilökuntaa ja myös toimintaa on kyetty tehostamaan olennaisesti.

Tänä vuonna näyttää kuitenkin siltä, että juttuja on jää taas rästiin. Koska hankinta-asiat vievät jopa 80 - 90 prosenttia markkinatuomareiden työajasta, uhkaa myös muiden juttujen käsittely kärsiä.

- Jos hankinta-asioiden saapuvien määrä jatkaa joka vuosi tällaista kasvua, niin edessä on markkinaoikeuden uusi ruuhkautuminen, harmittelee ylituomari Kimmo Mikkola.

Viime vuonna tehdyistä hankintavalituksista markkinaoikeus hyväksyi 23 prosenttia ja 41 prosenttia hylättiin. Loput 36 prosenttia raukesivat tai jätettiin tutkimatta.

Lähteet: YLE Uutiset / Aapo Parviainen