Karvianjoen käytöstä tehdään kysely

Kyselytutkimuksen tavoitteena on selvittää ranta-asukkaiden ja rantapeltojen viljelijöiden näkemyksiä vesistön virkistyskäytöstä sekä vedenpinnan ja juoksutusten säännöstelystä.

vesistöt

Kysely lähetetään 2 000 henkilölle. Kysely löytyy myös Karvianjoen säännöstelyn kehittämishankkeen nettisivuilta (www.ymparisto.fi/los/saannostelynkehittaminen (siirryt toiseen palveluun)).

Vuonna 2008 käynnistetyn Karvianjoen vesistön säännöstelyn kehittämishankkeen keskeisiä tavoitteita ovat vesistön tilan ja käytettävyyden parantaminen, eri osapuolien välisen ymmärryksen lisääminen, erilaisten tavoitteiden yhteensovittaminen ja säännöstelyyn liittyvien ristiriitojen vähentäminen.

Syksyn aikana hankkeen ohjausryhmässä pyritään muodostamaan suositukset vesistön säännöstelyn kehittämiseksi. Suositusten toimeenpanon on suunniteltu alkavan vuonna 2011.

Lähteet: YLE Satakunta