Ville Itälä: Luoko verotus epätasa-arvoa telakkateollisuuteen?

Euroopan telakkateollisuus on suuren suurissa vaikeuksissa. Telakkateollisuudessa on menetetty jo 42 000 työpaikkaa ja lisää menetetään, ellei jotain tehdä. Asian osalta kello on jo viittä vaille kaksitoista, joten tilanteeseen on reagoitava ja nopeasti. Tämä hätä on nähtävissä hyvin myös Turun telakalla.

Yle Uutisten artikkeliarkisto
Ville Itälä.
Ville Itälä.Kokoomus

Tällä hetkellä telakkateollisuuden osalta Euroopassa eivät vallitse tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Olosuhteita vääristää muun muassa erilainen verotuskäytäntö eri EU-maissa. Tein asiasta kirjallisen kysymyksen Euroopan komissiolle kuluvan vuoden kesällä.

Telakkateollisuuden verotukseen sovelletaan sekä tax lease -järjestelmää että tonnistoverojärjestelmää. Tax lease -järjestelmällä tarkoitetaan rakennetta, jossa rahalaitos hankkii laivan omistukseensa telakkayhtiöltä mutta solmii pitkäaikaisen leasingsopimuksen varustamoyhtiön kanssa, joka harjoittaa operatiivista liiketoimintaa vuokratulla aluksella. Tyypillisesti rahoitusleasingissä vuokralaisena oleva taho saa vuokrakauden alussa tehdä laivasta korotettuja poistoja.

Usein vuokrakauden alkuvuosina korotetuista poistoista johtuvaa tappiota pääsee verotuksessa hyödyntämään suoraan myös vuokra-aluksen omistaja, jos vuokralaisena olevaa tahoa ei pidetä erillisenä verovelvollisena. Järjestelmä vaikuttaa olennaisesti myös leasingsopimusten hinnoitteluun sekä telakan hinnoitteluun, koska verokulua ei tarvitse vyöryttää edelleen varustamolle.

Kolmessa eri EU-valtiossa on käytössä tax lease -järjestelmä: Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Espanjassa. Pyysin Euroopan komissiota selvittämään eri EU-maiden tax lease -järjestelmät sekä niiden mahdollisen syrjivän soveltamiskäytännön ja tarvittaessa puuttumaan asiaan. Suomen telakkateollisuuden mukaan etenkin Espanjan tax lease -malli antaa espanjalaisille telakoille 20–25 prosentin hintaedun ja sen soveltaminen on syrjivää. Halusin Euroopan komission myös selvittävän, onko Espanjan järjestelmässä mahdollisesti kyse laittomasta valtiontuesta.

Euroopan komissio vastasi kyselyyni heti kesälomien jälkeen. Komission vastauksen mukaan komissio on täysin samaa mieltä kanssani. Komission mukaan on tarpeellista varmistaa tasapuolinen kilpailu eurooppalaisten laivanrakennusyritysten välillä.

Vastauksen mukaan komissio on vastaanottanut eri EU-maiden kansallisilta laivanrakennusliitoilta useita kanteluita, jotka koskevat Espanjan tax lease -järjestelmää ja tonnistoverojärjestelmää. Komissio tutkii parhaillaan näitä kanteluita, minkä jälkeen se ryhtyy tarvittaviin toimiin. Komissio on kuitenkin jo muistuttanut Espanjaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta toimenpidekiellosta. Komissiolle ei ole tähän mennessä ilmoitettu Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan tax lease järjestelmistä mahdollisesti aiheutuvasta kilpailun vääristymisestä.

Asia on siis työn alla, ja selvyys vaikeisiin kysymyksiin saadaan toivottavasti mahdollisimman ripeästi. Tämä on tärkeää, jotta telakoiden kilpailuolot pystytään saattamaan mahdollisimman tasapuolisiksi. Tällä on toivottavasti suopea vaikutus myös Turun telakan tulevaisuuden työnäkymiin.

Lähteet: Ville Itälä, europarlamentaarikko (kok.)