MOT-ohjelman rasvaväitteet ristiriidassa Sydänliiton suositusten kanssa

Sydänliiton puheenjohtaja professori Matti Uusitupa laittaisi jäitä hattuun kiivana käyvässä rasvakeskustelussa. Uusituvan mukaan MOT-ohjelmassa esitetyt väitteet eivät kerro koko totuutta, eikä nykyisiä ravintosuosituksia ole syytä muuttaa.

terveys
Sydänliiton puheenjohtaja professori Matti Uusitupa
YLE

Julkinen vääntö rasvojen tiimoilta alkoi syyskuun puolessa välissä, kun MOT-ohjelmassa esitettiin väite, jonka mukaan kovat rasvat eivät ehkä olekaan niin epäterveellisiä kuin aiemmin on uskottu. Ohjelman mukaan lujaa tieteellistä näyttöä kovan eläinrasvan ja sepelvaltimotaudin yhteydestä ei ole. Sydänliiton puheenjohtajan professori Matti Uusituvan mukaan ohjemassa ajauduttiin sivuraiteille itse asiasta, eli valtimotautien syntytekijöistä.

- Tuorein rasvakeskustelu syntyi kolmesta meta-analyysistä, jossa oli johdettu päätelmiä aiemmista aihetta käsittelevistä tutkimuksista. Niissä ei ole selvitetty asiaa pitkäkestoisten ruokavaliointerventioiden pohjalta, vaan on selvitetty väestön rasvan ja rasvojen laadun määrää, ja katsottu onko niillä yhteyksiä valtimotauteihin. Ja merkitsevää yhteyttä ei ole enää havaittu.

- Tässä keskustelussa unohdetaan, että on olemassa pitkän aikavälin tutkimustietoa siitä, että vähentämällä kovan rasvan osuutta ja korvaamalla se pehmeällä, valtimotautitapaukset vähenevät. Valtimotautitutkijat kautta maailman pitävät itsestään selvänä, että suurentunut LDL-kolestrolipitoisuus on suorassa syy-seuraussuhteessa valtimokovettumatautiin, Uusitupa sanoo.

Keskustelu hämmentää sydänpotilaita

Keskustelu rasvoista nousee esiin aina muutaman vuoden välein. Professori Matti Uusitupa pitää hyvänä asiana, että nykyisiä ravitsemussuosituksia kyseenalaistetaan, mutta pitää julkista kädenvääntöä myös ongelmallisena.

- Tämä keskustelu voi hämmentää sekä väestöä, että sydänpotilaita. Sydänliitolla on selvästi lisääntynyt tarve informoida väestöä ja esimerkiksi sepelvaltimotautipotilaita, ettei ravintosuosituksia olla muuttamassa nykyisestä.

- Tässä on myös vaarana se, että tietty väestönosa, jolla terveyskäyttäytyminen ei ole ennestäänkään kunnossa, alkaa epäillä näitä nykysuosituksia. Ja he saattavat muuttaa ruokatottumuksiaan huonompaan suuntaan.

Sydänliiton uudet suositukset tulevat pian

Sydänliitto julkistaa uudet ravitsemussuositukset lokakuun 4. päivä.

- Sydänliiton sekä tämänhetkiset että uudistetut suositukset ovat jyrkässä ristiriidassa MOT-ohjelman väitteiden kanssa, professori Uusitupa toteaa.

Lähteet: YLE Oulu / Tuomas Hirvonen