Yhdysvallat haluaa näkyvyyttä Pakistan-tuelleen

Yhdysvallat haluaa lieventää pakistanilaisten amerikanvastaisuutta lisäämällä antamansa tuen näkyvyyttä. Yhdysvallat on Pakistanin suurin yksittäinen tukija, mutta monet muut maat herättävät tuellaan enemmän myönteistä mielialaa.

Näkyvyyden lisäämistä on vaatinut erityisesti Yhdysvaltojen Pakistanin erityislähettiläs Richard Holbrooke. Yhdysvaltojen viranomaiset ovat halunneet näkyvyyden sijasta korostaa ihmishenkien pelastamista.

Pakistan on Yhdysvaltojen tärkein liittolainen Afganistanin sodassa ja Yhdysvallat haluaa kasvattaa siellä myönteistä mielialaa. Yhdysvaltain kansainvälisen kehityksen viraston johtaja Robert Wilson sanoo Yhdysvalloille tulevan tärkeää hyötyä siitä, että keskiverto pakistanilainen tietää Yhdysvaltojen auttavan heitä.

Yhdysvaltojen tuki jaetaan pääasiassa järjestöjen kautta, mutta järjestöt ovat islamistisissien iskujen pelossa olleet haluttomia mainostamaan, että niiden antama tuki tulee Yhdysvalloista.

Yhdysvaltojen tuelle haetaan näkyvyyttä USAID-merkin käytöllä. Sääntöjen mukaan Yhdysvaltojen avun jakajien on käytettävä merkkiä Pakistanissa muualla kuin Talibanin ydinalueilla Afganistanin rajan tuntumassa. Järjestöt ovat kuitenkin käyttäneet logoa haluttomasti muuallakin Pakistanissa.

USAID-merkki otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön Indonesian tsunamituen yhteydessä vuonna 2004. Siellä tuki kaksinkertaisti myönteiset mielikuvat Yhdysvalloista.