Laukaassa tarvitaan lisää rahaa päivähoitoon

Laukaassa valtuusto käsittelee tänään sosiaali- ja terveystoimen lisämäärärahoja. Lisärahan tarve kuluvan vuoden talousarvioon on yhteensä noin 450 000 euroa. Suurin osa, eli noin 390 000 kuluu lasten päivähoitoon. Rahaa kuluu tänä vuonna ennakoitua suurempi määrä, koska lapsia on ollut päivähoidossa arvioitua enemmän. Heitä hoitamaan on pitänyt palkata uusia perhepäivähoitajia.

Laukaa
Lapsia päivähoidossa.
Yle

Sosiaalipalveluihin tarvitaan lisää rahaa noin 250 000 euroa asiakasmäärien lisääntymisestä johtuen. Fysioterapiassa lisämäärärahan tarve on noin 60 000 euroa. Osan lisämäärärahasta Laukaa kattaa valtion avustuksista ja elatustuen takautumissaatavista muodostuvasta 250 000 euron lisätulosta.

Lähteet: YLE Keski-Suomi