Töölönlahden suunnittelussa käynnistymässä seuraava erä

Helsingin arvokkaimman vielä rakentamattoman alueen asemakaavamuutosta sorvataan parhaillaan. Maanalaisella monitoimitilalla, "Railolla" on vankka kannattajakuntansa. Makasiinit säästävä, vaihtoehtoinen suunnitelmakin on saanut varovaista tuulta purjeisiinsa.

Töölönlahti, Helsinki
Arkkitehdin havainnekuva makasiineille suunnitellusta Public House -kulttuuritukikohdasta.Péter Paalanen / Makasiinit Redux

Töölönlahden kaavoittaminen on yhä kova pala kaupungin purtavaksi. Kritiikkiä on riittänyt siitä, että kaupungin paraatipaikalle rakennetaan kolossaalisia kulttuuri-instituutioita tipoittain ja kaavaa ruuvataan uuteen kuosiin pieninä palasina.

Alueelle on turhaan yritetty saada kokonaisvaltaista suunnitelmaa viimeiset parisataa vuotta. Tuona aikana asialla ovat olleet arkkitehtuurin raskassarjalaiset Eliel Saarisesta Alvar Aaltoon. Kaavoituksesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (sd.) toivookin ymmärrystä sille, että myös nykyisen päättäjäsukupolven visio näyttää olevan hetkittäin hukassa.

– Töölönlahti on historiallinen suunnittelukohde myös minunkin jälkeeni varmaan tässä kaupungissa. Se on aina herättänyt tiettyjä intohimoja, summaa Penttilä.

Samoilla linjoilla on kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja, Kokoomuksen Tatu Rauhamäki.

– Töölönlahti on helsinkiläisille tavallaan pyhä paikka. Me rakennetaan oikeasti arvokkainta paikkaa, mitä ehkä Helsingissä enää tällä hetkellä on rakentamattomana.

Kaavamuutos työn alla

Seuraavaa lukua Töölönlahden tulevaisuudesta kirjoitetaan parhaillaan kaupunkisuunnitteluvirastossa, joka valmistelee asemakaavan muutosta Musiikkitalon tienoon puistoalueesta. Kaavamuutosta valmistellaan kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusyhtiö SRV:n yhdessä teettämän suunnitelman pohjalta. Siinä makasiiniraunio purettaisiin ja puiston alle rakennettaisiin suuri maanalainen monitoimitila.

Päättäjien pöydille on kuitenkin ilmestynyt myös kilpaileva ehdotus, jossa makasiinit kunnostettaisiin kulttuurikäyttöön. Vaihtoehtoista suunnitelmaa on esitelty kaupungin johdolle ja se on saanut kiinnostuneen vastaanoton. Makasiinien jäljellä oleva muuri oli jo saamassa purkutuomion tilapäisen puiston tieltä, mutta kaupunginhallitus päätti antaa sille jatkoaikaa, kunnes kaavamuutos valmistuu.

Makasiinien kulttuurikäyttöä suunnittelevan joukon puhemies Antti Kirjalainen pitää päätöstä myönteisenä signaalina, vaikka kaupunginhallituksessa ei varsinaista makasiinisuunnitelmaa käsiteltykään.

– Maanalaisessa monitoimitilassa on teknisiä ongelmia, jotka on jotka on pahasti ratkomatta, eikä sillä oikeastaan ole käyttäjää tai mitään muutakaan virkaa tällä alueella. Nythän kaupunginhallitus päätti ensimmäisen erän ikään kuin meille hyvin mieluisasti.

Apulaiskaupunginjohtaja Penttilä varoo ottamasta vahvasti kantaa asiaan. Hän jättäisi ratkaisun tekemisen aktiivisille kaupunkilaisille.

– Luulen että kansalaiskeskustelu, joka tässä lähiaikoina herää asiasta tulee sitten jommankumman näistä hankkeista palkitsemaan. Nyt antaisin suunnittelijoille rauhan suunnitelman laatimiseen.

Lautakunnan nokkamies sovittelisi yhteen

Kaupunkisuunnitteluviraston johtaja Tuomas Rajajärvi kieltäytyi haastattelusta, joten hänen viimeisimpiä mietteitään Töölönlahden tulevaisuudesta ei tähän juttuun saatu. Kaupunkisuunnittelulautakuntaa vetävä Tatu Rauhamäki sen sijaan myöntää pitävänsä maanalaisen monitoimitilan ajatusta lupaavana, vaikka näkeekin siinä haasteita.

– Minä pidän sitä hyvänä ideana, kysymys on sitten siinä vaan, että löytyykö siihen sitten toteuttajaa tulevaisuudessa. Nyt selvitetään kaavotukselliset ja maankäytölliset periaatteet siitä, onko se mahdollista toteuttaa. Kaava mahdollista ja sitten on eri asia, lähteekö hanke liikkeelle.

Rauhamäki ei kuitenkaan tyrmää makasiini-suunnitelmaa suoralta kädeltä.

– On todella hyvä, että keskustellaan ja esitetään erilaisia vaihtoehtoja. Kun suunnitelmat ovat ainakin osin toisensa poissulkevia, niin syntyy helposti juupas- eipäs -tilanne. Voisi miettiä, löydetäänkö maankäytöllisesti sellaisia vaihtoehtoja, että molemmat voitaisiin toteuttaa.

Rauhamäen mielestä tärkeintä on se, että Töölönlahdelle löytyy sieltä nyt puuttuva "juju" ja alueelle saadaan vilkasta kaupunkilaiselämää.

– Muutos on tarpeen, koska nykyisen kaavan mukaan tähän tulisi kaavamainen puisto, jossa viivottimella on piirretty jotain vesiallasta ja muuta vastaavaa. Kutsuuko se sitten oikeasti ihmisiä, olisiko se kaupunkilaisten olohuone, jota itse hakisin tämmöiseltä paraatipaikalta. Jos ei jotain tehdä, niin on vaara, että Töölönlahdella on suljettuja kulttuuri-instituutioita, joiden välillä ihmiset vain siirtyvät, eivätkä jää aluleelle viihtymään.

Lähteet: YLE Helsinki / Sanna Cortés