Rakentamisen energiamääräykset uudistuvat

Vuoden 2012 alussa suunnitellaan otettavaksi käyttöön uudisrakentamisessa kokonaisenergiatarkastelu. Uusien määräysten avulla uudisrakennusten energiatehokkuutta pyritään parantamaan 20 prosenttia.

Kotimaa

Entistä energiatehokkaammat rakennukset ovat ympäristöministeriön mukaan merkittävä askel kohti ilmastonmuutosta hillitsevää rakentamista. Uudet määräysehdotukset lähtevät lausuntokierrokselle 28. syyskuuta ja tavoitteena on antaa uudet määräykset vuodenvaihteen tienoilla. Varsinaisesti uudet määräykset tulisivat voimaan vuoden 2012 alusta.

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren mukaan uudistus kehittää rakennusalaa ja luo edellytykset rakennusten laadun parantamiselle Suomessa.

- Edellinen 30 prosentin tiukennus tehtiin vuoden 2010 alusta ja vuoden 2012 alusta on tarkoitus toteuttaa laajempi järjestelmän muutos, Vapaavuori sanoo.

Uusiutuvien energialähteiden käyttöön kannustetaan

Käyttöönotettava kokonaisenergiatarkastelu varmistaa kaikkien energiatehokkuusratkaisujen tasa-arvoisen kilpailun. Energiamuotojen kertoimet ohjaavat rakentajia käyttämään ympäristöystävällisempiä energiamuotoja. Uusiutuvien energialähteiden osuuden pitää vastata vähintään 25 prosenttia rakennuksen tilojen ja ilmanvaihdon lämmityksen energian nettotarpeesta.

- Energiatehokkuuden parantaminen ja rakennuskustannusten samanaikainen alentaminen on nyt täysin mahdollista. Päälle tulevat vielä säästöt energiakulutuksesta, Vapaavuori kertoo.

Hänen mukaansa jatkossakin on odotettavissa tiukkenevia lakeja, sillä rakennusten energiatehokkuusdirektiivin ohjaamana kaikkialla EU:ssa siirrytään lähes nollaenergiarakentamiseen vuosina 2019-2021.

- Kokemusten mukaan energiatehokkuus ei etene riittävän nopeasti , ellei sitä tehdä normivetoisesti. Siihen tarvitaan myös kansalaisten ja teollisuuden tuki. Lisääntyneen ympäristötietoisuuden myötä maaperä muutokselle on nyt otollinen, Vapaavuori selittää.

Lähteet: Yle Uutiset