Hymyn entiselle päätoimittajalle sakkoja Mensa-tietojen julkaisusta

Helsingin käräjäoikeus katsoo Hymy-lehden entisen päätoimittajan syyllistyneen yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen, kun lehti julkaisi toissa vuonna Mensan jäsenluettelon tietoja. Sen sijaan oikeus hylkäsi syytteet henkilörekisteririkoksesta. Oikeus myös vapautti syytteistä lehden toimitussihteerin.

Kotimaa

Entinen päätoimittaja tuomittiin 15 päiväsakkoon sekä maksamaan 18 asianomistajalle korvauksia 200 euroa kullekin. Lisäksi hänet määrättiin korvaamaan asianomistajien oikeudenkäyntikuluja.

Oikeus katsoo, että teko oli omiaan aiheuttamaan vahinkoa ja kärsimystä asianomistajille. Oikeus kuitenkin otti rangaistuksen suuruutta harkitessaan huomioon tekotavan sekä sen, ettei loukkaus ole kohdistunut sellaiseen ihmisen yksityiselämän piiriin tai seikkaan, mikä sinänsä olisi erityisen arkaluontoinen ja paheksuntaa herättävä.

Asianomistajien korvausvaateet vaihtelivat 3 000 ja 5 000 euron välillä. He katsoivat Mensan jäsenyyden julkistamisen aiheuttaneen muun muassa haittaa sosiaalisissa suhteissa tai hankaloittavan mahdollista työnhakua.

Oikeus hylkäsi lehden tuolloista toimitussihteeriä vastaan nostetun syytteen yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Oikeuden mukaan jäi näyttämättä, että toimitussihteeri olisi osallistunut jäsenluettelon julkaisemiseen lehdessä eikä hän tuolloisessa asemassaan voinut olla vastuussa asiasta.

Oikeudenkäynti käytiin suljetuin ovin ja oikeudenkäyntiasiakirjat määrättiin salassa pidettäviksi 40 vuoden ajaksi.

Lähteet: YLE Uutiset