Karjalainen: Joka neljänneltä puuttuu tv-lupa

Joka neljännestä suomalaisesta kotitaloudesta puuttuu tv-lupa, kirjoittaa sanomalehti Karjalainen. Suomessa on runsaat 2,5 miljoonaa asuntokuntaa, mutta television käyttöilmoituksia on tehty vain 1,9 miljoonaa. Jumbosijaa lupien osuudessa pitää Helsinki.

Vaikka tv-lupaa ei olisi maksettu, televisiota saatetaan usein katsoa siitä huolimatta.

Karjalaisen mukaan alueelliset erot tv-maksujen määrässä ovat merkittäviä. Perää tilastoissa pitää Helsinki, jossa televisiolupa on vain 63,8 prosentilla asuntokunnista.

Kärkipaikan ottaa matkailusta elävä Kolari, jossa lupaprosentti on Viestintäviraston laskentatavalla jopa 112,6. Viestintävirasto ei erottele luvuissaan yritysten, yhteisöjen ja laitosten tv-maksuja.

Suuret kaupungit ovat yleisemminkin tilaston häntäpäässä. Esimerkiksi Turussa lupaprosentti on 64,9 ja Tampereella 65,9. Koko maan keskiarvo on 75,5 prosenttia.

Viestintäviraston mukaan kaupunkien ja maaseudun eroa selittää kaksi merkittävää syytä. Kaupungeissa asuu usein nuorempaa väkeä, joka saattaa käyttää runsaasti nettiä, eikä siksi välttämättä kaipaakaan televisiota. Toisaalta myös lupapinnauksen uskotaan olevan kaupungeissä yleisempää, koska pienellä paikkakunnalla sosiaalinen kontrolli toimii tehokkaammin.