Hyppää sisältöön

Tuulivoimaselvityksessä kovat tavoitteet Pohjanmaalle

Pohjanmaan maakuntaan suositellaan 28 tuulivoima-aluetta. Torstaina julkistetussa selvityksessä etsittiin parhaiten tuulivoimalle soveltuvia alueita. Suunnitelmissa jopa kolmasosa Suomen tuulivoimasta tuotettaisiin tulevaisuudessa Pohjanmaalla.

Selvityksen mukaan sopivia tuulivoima-alueita on 28. Kuva: Hans Holmgren / YLE

Konsulttiyritys Rambollin tekemä selvitys tehtiin pohjaksi nyt alkavalle vaihemaakuntakaavan valmistelutyölle. Tuulivoimalle sopivia alueita haettiin lukuisin eri perustein. Niitä olivat muun muassa tuulisuus, luonto- ja ympäristönäkökulmat, asutus, maanomistuskysymykset ja toteutumisvalmius.

Pohjanmaa hankkeiden ykköskiinnostuskohde

Suomessa on tällä hetkellä suunnitteilla valtavasti tuulivoimahankkeita. Näistä jopa 30 prosenttia sijoittuu Pohjanmaan maakuntaan, eli alue on erityisen kiinnostuksen kohteena.

Tätä taustaa vasten nyt tehty selvitys esittääkin, että vuonna 2030 Pohjanmaalla tuotettaisiin 1500-1800 MW tuulivoimaa. Tämä vastaisi kolmasosaa koko Suomen tuotannosta, ja maakunta olisi energiaomavarainen. Tällä hetkellä tuulivoimateho Pohjanmaalla on 5,5 MW.

Karsimista varmasti tehdään

Maakuntajohtaja Olav Jern on erittäin tyytyväinen nyt tehtyyn selvitykseen. Rajua karsintaa ehdotetuissa hankkeissa kuitenkin tehdään, ennen kuin ne päätyvät lopulliseen maakuntakaavaan.

- Ei näitä kaikkia voi toteuttaa, osittain varmaan pitää pienentää, jossain suurentaa. Paljon riippuu kohteiden suuruudesta ja monesta muusta eri tekijästä, Jern toteaa.

Selvityksessä suositeltavat hankkeet painottuvat jonkin verran maakunnan eteläosaan. Paraikaa suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet ovat osin suositeltavilla alueilla.

Maakuntavaihekaavan luonnoksen pitäisi olla valmiina ensi vuonna, minkä jälkeen se asetetaan nähtäville. Vaihekaavaehdotus on valmis vuoden 2011 lopussa tai vuoden 2012 alussa, ja sitten on vielä edessä maakuntakaavan hyväksymisprosessi.