Potilastietojen luovutukseen muutoksia

Kansalliseen terveysarkistoon tulevien tietojen käsittelyä aiotaan muuttaa. Hallitus hyväksyi torstaina lakimuutosesityksen, jonka mukaan potilaan suostumus tietojen luovuttamiseen olisi voimassa toistaiseksi ja kattaisi kaikki terveydenhuollon palvelujen antajat.

Potilaalla olisi kuitenkin oikeus myös rajata suostumuksen laajuutta erikseen tekemällään kiellolla.

Rakenteilla olevaan kansalliseen terveysarkistoon tullaan tallentamaan tiedot potilaiden terveydentilasta ja sairauksista. Tietoja saa käyttää terveydenhuollon palvelujen antajien välillä vain, jos potilas on antanut suostumuksensa tietojen käyttöön.