Uudella jäteverolailla patistetaan hyötykäyttöön

Hallitus ehdottaa, että kaatopaikalle toimitettavan jätteen veroa korotetaan asteittain. Uudistettavalla jäteverolailla halutaan edistää jätteiden hyötykäyttöä ja sen piiriin tulisivat myös yksityiset kaatopaikat ja jätelajeista esimerkiksi biohajoava jäte sekä romuautot.

luonto
Kaatopaikka
Kukkuroinmäen kaatopaikka.Yle Etelä-Karjala

Ehdotetulla lailla halutaan kannustaa jätteiden synnyn vähentämiseen ja toisaalta investointeihin, jotka edistävät jätteiden hyödyntämistä. Vero koskisi edelleen vain jätteitä, joiden hyötykäyttö olisi teknisesti ja ympäristöperustaisesti mahdollista. Jäteveron piiriin tulisivat yleisten kaatopaikkojen lisäksi myös yksityiset kaatopaikat.

Veron piiriin esitetään esimerkiksi biohajoavaa jätettä, joiden hyödyntämisastetta halutaan parantaa. Muita uusia veronalaisia jäteryhmiä olisivat mm. paperin ja kartongin valmistuksessa syntyvät jätteet, romuajoneuvot ja ajoneuvojen purkamisesta ja huollosta aiheutuvat jätteet sekä suuri osa polttolaitoksissa syntyvistä jätteistä.

Esityksessä vuoden 2011 alusta lähtien vero olisi 40 euroa tonnilta ja 50 euroa tonnilta vuoden 2013 alun jälkeen. Valtion verotuloja lain uudistus lisäisi keskipitkällä aikavälillä hallituksen arvioiden mukaan noin 40 miljoonalla eurolla.

Nykyinen jäteverolaki on ollut voimassa vuodesta 1996. Tänä aikana siihen ei ole tehty suuria muutoksia. Uusi laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta.

Lähteet: YLE Uutiset