Konkurssivelalliset halutaan velvoittaa kertomaan omaisuutensa

Konkurssivelallisille suunnitellaan velvollisuutta ilmoittaa omaisuutensa todenmukaisesti. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että tiedot hankittaisiin erillisessä ulosottoselvityksessä, jossa velallinen on velvollinen puhumaan totta.

Kotimaa

Velallisen oikeuksien turvaamiseksi ulosottoselvityksessä saatuja tietoja ei saisi käyttää konkurssivelallisen syytteeseen saattamiseksi eikä häntä vastaan rikosasiassa.

Ulosottoselvityksessä saatuja tietoja voitaisiin käyttää omaisuuden saamiseksi takaisin pesään. Uudistuksella pyritään toteuttamaan samanaikaisesti sekä velkojien oikeus maksunsaantiin että velallisen ihmisoikeudet.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että konkurssivelallisella on niin sanotun itsekriminointisuojan perusteella oikeus pysyä vaiti ja olla ilmoittamatta omaisuuttaan, jos hän muuten joutuisi myötävaikuttamaan rikoksensa selvittämiseen.

Konkurssirikokset nopeammin tutkintaan

Työryhmä ehdottaa myös, että konkurssirikosepäilyissä pesänhoitaja tekisi rikosilmoituksen suoraan poliisille. Nykykäytännön mukaan syyttäjät tekevät selvityksiä ennen rikostutkintaa. Tämä on viivästyttänyt poliisitutkinnan aloittamista. Takaisinsaantikanteen vireillepanoaikaa työryhmä pidentäisi nykyisestä kuudesta kuukaudesta vuoteen. Aika laskettaisiin kuitenkin konkurssiin asettamispäivästä, kun se nyt lasketaan vasta myöhemmästä konkurssin valvontapäivästä.

Lähteet: YLE Uutiset