Hallitus: Opinto-oikeus pois, jos alalle ei sovellu

Koulutuksen ja työelämän turvallisuutta halutaan parantaa. Hallituksen lakiesityksen mukaan opiskeluoikeuden voisi myös perua. Tarve uudistuksiin nousi esiin, kun oikeus katsoi lyhyen ajan sisällä kahden hoitajan syyllistyneen henkirikoksiin.

Kuva: Anna Huittinen / Yle

Opiskelija velvoitettaisiin myös esittämään todistus huumausainetestistä, mikäli häntä epäiltäisiin huumausaineiden vaikutuksen alaisena olemisesta ja oman tai muiden terveyden vaarantamisesta.

Opiskeluoikeuden evääminen koskisi opintoja, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Opiskeluoikeus voitaisiin viedä, jos opiskelija olisi osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai esimerkiksi työharjoittelussa.

Lisäksi alaikäisten parissa työskentelyä vaativilla aloilla opiskelijat velvoitettaisiin toimittamaan ote rikosrekisteristä. Tällä halutaan varmistaa, että aloille ei päätyisi opiskelijoiksi seksuaali-, henki- tai vähäistä vakavammista huumerikoksista tuomittuja.

Tarve uudistuksiin nousi esiin, kun oikeus katsoi lyhyen ajan sisällä kahden hoitajan syyllistyneen henkirikoksiin.

Seuraavaksi ehdotus siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi.