Sipoonkorven kansallispuisto yhä lähempänä toteutumistaan

Metsähallitus suosittaa, että Sipoonkorpeen tulisi kansallispuisto. Ympäristöministeriö sai torstaina Metsähallitukselta tilatun selvityksen Sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta.

kansallispuistot
Tykkyluminen metsä.
YLE

Kansallispuistoa puoltaa alueen luonnon monimuotoisuus, siellä elävät lukuisat uhanalaiset lajit ja sen harvinaislaatuinen sijainti matalalahtisen meren rannalla.

Mereltä mantereelle ulottuva Sipoonkorpi muodostaisi selvityksen mukaan tärkeän lisän kansallispuistoverkostoon, sillä sen kaltaista kansallispuistoa ei Suomessa vielä ole.

Oman paineensa kansallispuiston perustamiselle tuo Helsingin liitosalueen kasvu. Uusiin asuinlähiöihin on suunniteltu muuttavan 30 000 - 40 000 ihmistä.

– On erittäin tärkeää, että saamme suunniteltua Sipoonkorpeen kunnolliset reitistöt, jotta luonto säilyy ja samanaikaisesti virkistysmatkailjioillakin olisi hyvät mahdollisuus retkeillä siellä, sanoo Metsähallituksen suojelubiologi Antti Below.

Sipoonkorvessa on nyt monia erilaisia suojelualueita. Osa niistä on valtion, osa kunnan, jotkut yhdistysten ja yksityisten omistajien omistuksessa.

– Metsähallituksen kannalta olisi järkevämpää, että meillä olisi yksi yhteinen saman lainsäädännön alainen luontoalue, jolle olisi helpompi tehdä suunnitelmat ja jota olisi helpompi hoitaa, sanoo Below.

Luonnonsuojelujärjestöt haluavat esitettyä laajemman kansallispuiston

Eri ympäristöjärjestöjen Sipoonkorpi-ryhmän mielestä Metsähallituksen selvityksessä on vahvat perusteet kansallispuiston perustamiseksi.

Metsähallituksen laajimpaan kansallispuistovaihtoehtoon tulee kuitenkin lisätä vähintään Hältingträsket ja Talosaari.

Landbon itäpuolella olevalla Hältingträsketin alueella on järjestöjen mielestä poikkeuksellisen merkittävät virkistysarvot. Alueen omistaa Helsinki.

Järjestöt vaativat ympäristöministeriötä ryhtymään lakiesityksen rustaamiseen välittömästi.

Sipoonkorven metsänomistajat eivät innostu kansallispuistosta

Ympäristöministeriön mukaan kansallispuisto perustetaan lähtökohtaisesti aina valtion maille. Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen maita voidaan liittää perustettuun kansallispuistoon myöhemmin.

Osa Sipoonkorven maanomistajista haluaisikin hylätä koko kansallispuistohankkeen.

Henrik Lindström on Sipoonkorven yksityisten metsänomistajien yhteistoimintaverkoston puheenjohtaja. Yli 200 vuoden ikäistä sukutilaa pitävä Lindström toivoo, että kansallispuiston sijaan alueelle perustettaisiin maisemapuisto.

Kansallispuiston ongelmana on Lindstörmin mukaan sen sirpaleisuus.

– Jos kansallispuisto perustetaan, niin äkkiä tulee rajoituksia, että metsää ei saa hoitaa siihen kansallispuiston rajalle saakka. Jokainen ymmärtää sen, että jos puisto koostuisi 19 eri alueesta, niin tulevaisuudessa valtio ja viranomaiset tekevät kaikkensa että ne saavat yhdistettyä nämä alueet. Se taas merkitsisi meidän elinkeinomme loppua Sipoonkorvessa, sanoo Lindström.

Ympäristöministeriö käynnistää lausuntokierroksen Metsähallituksen selvityksestä maaliskuussa. Mahdollisesta kansallispuistosta tekee aikanaan päätöksen eduskunta.

Lähteet: YLE Helsinki / Satu Mustonen