Sukupuolijaottelun kielto voi nostaa vakuutusten hintoja

Vakuutusten erilainen hinnoittelu miehille ja naisille saattaa loppua. Nykyisin sukupuoli otetaan huomioon riskitekijänä useissa vapaaehtoisissa vakuutuksissa.

Kotimaa
Pariskunta katsoo Pariisin maisemia
Mika Kanerva

Esimerkiksi Suomessa miehet sairastavat keskimäärin naisia vähemmän ja kuolevat nuorempina kuin naiset. Tämän takia yksityiset sairauskuluvakuutukset ja — ikään kuin pitkän elämän varalle otettavat — vapaaehtoiset eläkevakuutukset ovat olleet miehille halvempia.

Toisaalta naisilla on pienempi riski kuolla nuorena, joutua tapaturmaan tai aiheuttaa liikennevahinko. Näin ollen henki- ja tapaturmavakuutukset sekä usein myös liikenne- ja autovahinkovakuutukset ovat vastaavasti usein naisille halvempia kuin miehille.

Miesten ja naisten ottamien vakuutusten toisistaan poikkeava hinnoittelu voi kuitenkin päättyä, mikäli EY-tuomioistuin kallistuu Belgiasta tulleessa ennakkoratkaisupyynnössä julkisasiamiehen ehdottamalle kannalle.

Tällöin EU-mailla ei olisi enää mahdollisuutta sallia sukupuolten välisiä eroja vakuutusmaksuissa ja etuuksissa. Vakuutusalan edunvalvojien mukaan muutos tekisi vakuutuksista huomattavasti nykyistä kalliimpia.

- Luultavasti siitä seuraisi se, että vakuutusmaksut nousisivat, arvioi vakuutusasiantuntija Mari Pekonen-Ranta Finanssialan Keskusliitosta

Pahimmillaan myös vakuutusten tarjonta vähenisi.

- Ja silloin voisi myös käydä niinkin, että nämä pieniriskisemmät henkilöt eivät enää ottaisi sellaisia vapaaehtoisia vakuutuksia, joissa hinta olisi noussut korkeammaksi, Pekonen-Ranta jatkaa.

Finanssialan Keskusliitosta kuitenkin korostetaan, että kyse on vasta julkisasiamiehen ehdotuksesta, eikä ole lainkaan varmaa, että myös EY-tuomioistuimen ratkaisu on samansuuntainen.

Toisaalta, jos sukupuoliperusteisiin riskieroihin perustuva hinnoittelu kielletään, se vaikuttaisi todennäköisesti myös jo tehtyihin vakuutussopimuksiin.

Lähteet: YLE Uutiset / Jarmo Olavi Koponen