1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Sukupuolijaottelun kielto voi nostaa vakuutusten hintoja

Vakuutusten erilainen hinnoittelu miehille ja naisille saattaa loppua. Nykyisin sukupuoli otetaan huomioon riskitekijänä useissa vapaaehtoisissa vakuutuksissa.

Kuva: Mika Kanerva

Esimerkiksi Suomessa miehet sairastavat keskimäärin naisia vähemmän ja kuolevat nuorempina kuin naiset. Tämän takia yksityiset sairauskuluvakuutukset ja — ikään kuin pitkän elämän varalle otettavat — vapaaehtoiset eläkevakuutukset ovat olleet miehille halvempia.

Toisaalta naisilla on pienempi riski kuolla nuorena, joutua tapaturmaan tai aiheuttaa liikennevahinko. Näin ollen henki- ja tapaturmavakuutukset sekä usein myös liikenne- ja autovahinkovakuutukset ovat vastaavasti usein naisille halvempia kuin miehille.

Miesten ja naisten ottamien vakuutusten toisistaan poikkeava hinnoittelu voi kuitenkin päättyä, mikäli EY-tuomioistuin kallistuu Belgiasta tulleessa ennakkoratkaisupyynnössä julkisasiamiehen ehdottamalle kannalle.

Tällöin EU-mailla ei olisi enää mahdollisuutta sallia sukupuolten välisiä eroja vakuutusmaksuissa ja etuuksissa. Vakuutusalan edunvalvojien mukaan muutos tekisi vakuutuksista huomattavasti nykyistä kalliimpia.

- Luultavasti siitä seuraisi se, että vakuutusmaksut nousisivat, arvioi vakuutusasiantuntija Mari Pekonen-Ranta Finanssialan Keskusliitosta

Pahimmillaan myös vakuutusten tarjonta vähenisi.

- Ja silloin voisi myös käydä niinkin, että nämä pieniriskisemmät henkilöt eivät enää ottaisi sellaisia vapaaehtoisia vakuutuksia, joissa hinta olisi noussut korkeammaksi, Pekonen-Ranta jatkaa.

Finanssialan Keskusliitosta kuitenkin korostetaan, että kyse on vasta julkisasiamiehen ehdotuksesta, eikä ole lainkaan varmaa, että myös EY-tuomioistuimen ratkaisu on samansuuntainen.

Toisaalta, jos sukupuoliperusteisiin riskieroihin perustuva hinnoittelu kielletään, se vaikuttaisi todennäköisesti myös jo tehtyihin vakuutussopimuksiin.