Luonnonsuojelijat: Östersundomista päättää pieni virkamiesjoukko

Luonnonsuojelijat moittivat päättäjiä vallan luovuttamisesta pienelle virkamiesjoukolle Östersundomin suunnittelussa. Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä Östersundomia ei pitäisi suunnitella ennen isoja poliittisia päätöksiä joukkoliikenteestä ja rantojen suojelusta.

Östersundom
Östersundomin alueen maisemaa.
Östersundomin alueen maisemaa.Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto/ Simo Karisalo

Östersundomin uutta asuinaluetta alkaa suunnitella toimikunta, jonka jäseniä ovat Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi, Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kullberg sekä Sipoon kehitysjohtaja Mikko Aho.

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli Östersundomin yleiskaavatyön käynnistämistä keskiviikkoiltaisessa kokouksessaan. Toimikunnan kokoonpano vaatii vielä Vantaan ja Sipoon valtuustojen sinetöinnin.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä päätöksellä annetaan liikaa päätäntävaltaa virkamiehille.

– Me haluamme, että ensin keskusteltaisiin poliittisissa päätöksentekoelimissä tärkeistä asioista – kulkeeko Östersundomiin metro vai pikaraitiotie, voisiko Östersundomiin tulla tiivistä, ekologista kaupunkirakentamista ja kuinka turvaamme virkistysalueiden säilymisen virkistyskäytössä. Varsinkin arvokkaiden rantojen jättäminen rakentamatta olisi tärkeää, sanoo yhdistyksen jäsen Anneli Mikkonen.

Pikaraitiotietä vielä pohditaan

Yhteen näistä toiveista Helsingin kaupunginvaltuusto myöntyikin, sillä se hyväksyi toivomusponnen, jonka mukaan pikaraitiotien mahdollisuutta vielä selvitetään.

Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Otto Lehtipuun (vihr.) mukaan luonnonsuojelijoiden huoli on muutenkin turhaa, sillä hän vakuuttaa poliitikkojen päättävän lopullisista suunnitelmista.

– Ennen kuin tämä uusi toimikunta voi tehdä päätöksiä, niin kaavaehdotus käy kaupunginhallituksessa. Sen jälkeen varsinainen kaava käy valtuustokäsittelyn.

Mikkonen ei ole vakuuttunut. Hänen mukaansa joistain asioista on jo päätetty virkamiestasolla.

Kiistaa Talosaareen suunnitellusta uimarannasta

Yksi osoitus virkamiesten puuhailusta ennen poliittisia päätöksiä on luonnonsuojelijoiden mukaan tapaus Talosaari.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys väittää, että kaupungin rakennusvirasto yritti salaa ruopata Östersundomin Natura-alueiden reunaa Talosaaressa. Kaupunkisuunnittelu- ja liikuntavirastot aloittivat heinäkuussa siellä tienrakennuksen ilman asianmukaisia lupia.

Talosaareen on suunnitteilla uimaranta ja venelaituri. Niistä ei ole luonnonsuojeluyhdistyksen mukaan olemassa lautakunnan, valtuuston eikä kaupunginhallituksen päätöstä. Yhdistys myös muistuttaa, että uimarannan lähin taajama on noin viiden kilometrin päässä.

– Mikään ei puolla sitä, että sinne pitäisi laittaa uimaranta tai vuorovenelaituri. Eihän siellä ole mitään tarvetta tällaiselle, toteaa Mikkonen.

ELY-keskus antoikin kaksi viikkoa sitten lausunnon, jossa katsottiin että uimarannalle ja laiturille on haettava vesilain mukaista lupaa. Luonnonsuojeluyhdistys ei usko, että lupaa heltyy Natura-alueen viereisen rannan ruoppaukseen.

Luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä kaupungin etukäteispuuhailu Talosaaressa on osoitus siitä, että se pyrkii heikentämään alueen luontoarvoja ja siten vaikuttamaan Östersundomin suunnitteluun.

– Kun tämä pieni virkamiesryhmä on tehnyt valmiit suunnitelmat, niin niitä on hyvin vaikea alkaa muuttamaan enää.

Lähteet: YLE Helsinki