Metsähallitus valittaa Viinivaaran vesiluvasta

Oulun kaupungin suunnitelman ottaa pohjavettä Ylikiimingin harjujaksoon kuuluvalta Kälväsvaaran-Viinivaaran alueelta on poikinut lukuisia valtiuksia Vaasan hallinto-oikeuteen. Yksi valittajista on Metsähallitus, joka katsoo, että Utajärven, Pudasjärven ja Oulun alueelle vaikuttava Oulun vesihanke vahingoittaisi pahasti seudun luontoarvoja.

Metsähallitus
Viinivaaran pohjavesi.
YLE

Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut on valittanut Viinivaaran pohjavesiluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen.

Pohjanmaan luontopalvelut vaatii Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pohjaveden ottamisen sallivan lupapäätöksen kumoamista, koska hankkeen kokonaishaitat olisivat huomattavasti suuremmat kuin siitä saatava hyöty.

Vesilaki edellyttää että hankkeesta saatavan hyödyn täytyy olla vahinkoa huomattavasti suurempi.

Pohjaveden otto Oulun asukkaiden tarpeisiin vaarantaisi valituksen mukaan alueella suojeltujen lähteiden suojelutavoitteita ja heikentäisi merkittävästi kahden Natura-alueen, Olvassuon ja Kiiminkijoen tilaa.

- Käsityksemme asiasta pohjautuu ennen kaikkea Olvassuon Natura-alueen ja Kiiminki-joen vesistön Natura-alueen luontoarvojen heikentymiseen. Ne tulisivat molemmilla alueilla merkittävästi ja peruuttamattomasti heikentymään, kertoo Metsähallituksen lausuntoa valmistellut Metsähallituksen suojelubiologi Markku Lehtelä Kuusamosta.

- Näille kahdelle Natura-alueelle aiheutuvat luontohaitat olisivat kokonaisuutena merkittävämmät kuin hankkeesta saatava kokonaishyöty.

Metsähallituksen valituksessa viitataan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristöneuvos Jukka Sihvomaan hyöty- ja haittavertailuun.

Tämän mukaan pääasiallisena perusteena pohjaveteen siirtymiselle Oulun talousveden tuotannossa käytettyä turvallisuusnäkökohdan mukaista hyötyä ei voi pitää vesilain tarkoittamana välittömänä hyötynä.

Sihvomaa perustelee näkemystään sillä, että sellainen poikkeustilanne jossa pintavesi pilaantuisi ei voi pitää todennäköisenä. Hänen mukaansa veden laadun parantumisesta ei voida katsoa saatavan tällaista hyötyä, koska Oulu pintavedestä tehtävä Oulun talousvesi on jo laadultaan korkealaatuista.

Metsähallitus toteaa valituksensa yhteenvedossa, että Oulun kaupungin pohjavesihankkeen haitat ovat suuremmat kuin aiemmin arvioitu 520 000 €, koska ne käsittävät erityisen arvokkaan luontoympäristön peruuttamattomia muutoksia, joita ei voi rahalla arvioida.

Lähteet: YLE Oulu

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus