Kritiikkiä tilaaja-tuottajamallia vastaan Oulun valtuustossa

Oulun kehittämä tilaaja-tuottamalli on kohdannut syksyllä ensi kertaa laajaa kritiikkiä valtuustossa. Maanantaina arvosteluryöpyn laukaisi Oulun tarkastuslautakunnan raportti, joka etenkin vasemmiston ja vihreiden mielestä osoittaa valitun johtamismallin sopivan huonosti sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Oulu
Oulun valtuusto paneutui maanantaina tarkastuslautakunnan raporttiin.YLE Oulu

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon budjetoidaan Oulussa ensi vuodelle yli 480 milj. euroa. Monien valtuutettujen mielestä määrärahat eivät tule riittämään.

Keskustan ryhmäpuheenjohtaja Marja-Liisa Pylväs (Kesk.) vahvisti, että ristiriitoja tilaajien ja tuottajien välillä on selvästi havaittavissa. Lisäksi resurssipula on johtanut voimavarojen siirtoon ongelmia ennaltaehkäisevästä työstä kalliimpaan, korjaavaan työhön. Myös Juha Tapio (Vas.) oli havainnut, että työntekijöitä on siirretty avopalveluista laitoksiin lakisääteisten minimimiehitysten turvaamiseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Mikko Raudaskoski (Vas.) muistutti, että välillä tilaaja ja tuottaja ovat ajautuneet lähettelemään toisilleen nootteja. – Ei ole kovin mielekästä, että tuotanto ja tilaaja kiistelevät missä ongelma on.

Vihreiden Anu Määttä arvioi, että työn mielekkyys on kadonnut kunnallisesta hoitotyöstä, ja moni hakeutuu yksityiselle puolelle voidakseen vaikuttaa omaan toimenkuvaansa enemmän.

"Arvokkaita kokemuksia saatu"

Apulaiskaunginjohtaja Sinikka Salo rauhoitteli kokousta: - Tiltu-malli on tuonut hyvin näkyviin kehittämiskohteita, joita huomioidaan Oulun johtamismallin uudistamisessa. Toisaalta myös Sinikka Salo vahvisti, että nykyinen toimintamalli uhkaa rekrytointia kunnallisiin työpaikkoihin.

Osa valtutetuista oli pannut merkille, että vaikka kokonaisuudessa sote-budjetti jää alijäämäiseksi, paikoin rahaa jää käyttämättäkin. –Tilaukset saattavat tulla vasta loppuvuodesta, ihmetteli Tuija Pohjola (SDP)

"Raha ei ratkaise"

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Kari Myllyniemen (Kesk.) mielestä tilaaja-tuottajamalli on johtanut budjetin ylityksiin ja kaksinkertaisiin hallintokuluihin:

-Viimeisen seitsemän-kahdeksan vuoden aikana on kaksinkertaistettu sosiaali- ja terveydenhuoltoon käytettävä rahamäärä. Siellä ihmiset tekevät varmasti ahkerasti töitä, mutta sairaanhoitaja eikä lääkäri tee pelkästään niitä töitä mitä pitää. Heidät on sidottu tietokoneeseen ja kaikenlaisiin lomakkeisiin. Ei tämä rahalla korjaudu, vaan rakenteita pitää muuttaa.

Valtuutettu Ritva Kitinoja (SDP) arvioi, että vuosien kehitystyöstä huolimatta tilaaja-tuottajamallissa ei ole päästy oikeaan hinnoitteluun, laatukriteereihin, eikä vuoden aikana sopeuduta muuttuviin palvelutarpeisiin, joita tilausta laadittaessa ei kyetty ennakoimaan.

Uuden Oulun yhdistymishallituksen vetäjä Kyösti Oikarinen (Kesk.) ei yhtynyt kritiikkiin. – Kulujen kasvu on yleinen ongelma, joka selittyy lääketieteen ja kalliiden hoitomuotojen kehityksellä. - Tietotekniset ongelmat sen sijaan tulisi ratkaista, Uudessa Oulussa asiakastiedon tulisi kulkea yhdenmukaisissa tietojärjestelmissä.

Lähteet: YLE Oulu