Pelkosenniemen talous kehittyy arvioidusti

Pelkosenniemen kunta on todennäköisesti pysymässä vuoden talousarviossa kokonaisuutena. Tilikauden tuloksesta odotetaan ylijäämäistä.

Pelkosenniemen kunnan toimintamenot ovat toteutuneet talousarvioon nähden 46,2 prosenttia. Toimintatuotot taas ovat toteutuneet arvioon nähden 63,9 prosenttia. Kaikki hallintokunnat ovat kokonaisuutena pysyneet talousarviossa.

Kunnan toimintatuottoja on kertynyt noin 340 000 euroa edellisvuotta enemmän. Tuotot johtuvat energiayhtiöiden tulouttamista suuremmista myyntituotoista sekä maankäyttökorvauksista. Vuonna 2009 maankäyttökorvaukset tuloutettiin vasta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Kulut ovat sen sijaan kasvaneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 260 000 euroa. Syynä ovat lähinnä viime vuoden vastaavaa ajankohtaa noin 164 000 euroa suuremmat terveydenhoitopalvelukulut. Kasvua on myös muun muassa sosiaalitoimen vanhus- ja vammaishoidossa noin 80 000 euroa. Terveydenhoitopalvelujen kulujen kasvu on huomioitu talousarviossa.

Verotuloja on kertynyt noin 57 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna. Kiinteistöverotietojen osalta talousarvion lukemasta jäädään noin 64 000 euroa, mutta laskua kompensoi kunnanhallituksen mukaan osin yhteisöverotuottojen kasvu. Verotulot ja valtionosuudet pysyvät kokonaisuutena talousarvion lukemissa.