Suuret vesilaitokset tuottavat puhtaampaa vettä kuin pienet

Suurten vesilaitosten tuottama talousvesi on parempilaatuista kuin pienten vesilaitosten vesi, ilmenee useiden viranomaisten teettämästä selvityksestä.

Tutkimuksessa verrattiin erikokoisten laitosten vedenlaatua talousveden laadulle asetettuihin vaatimuksiin ja suosituksiin. Suuret vesilaitokset täyttivät vaatimukset pieniä paremmin.

Mikrobiologisen laadun puutteita havaittiin eniten pienimpien laitosten talousvedessä. Mikrobihavainnot liittyivät etenkin pohjavedestä valmistettuun talousveteen. Myös veden happamuuteen sekä rauta- ja mangaanipitoisuuksiin liittyvät laatuhäiriöt olivat yleisimpiä pienissä vesilaitoksissa.

Talousveden kemialliselle laadulle asetetut vaatimukset täyttyivät enimmäkseen hyvin, mutta joidenkin laitosten vedessä havaittiin fluoridia enemmän kuin laki sallii.

Selvityksen toteuttivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) vuonna 2008.