Hyppää sisältöön

Määräaikainen työsuhde aiheuttaa stressiä

Työsuhteen määräaikaisuus on stressitekijä, joka vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin ja terveyteen. Suomen Akatemia on tutkinut, miten työntekijät kokevat määräaikaisen työsuhteen.

Suomessa on yli 300 000 henkilöä, jotka työskentelevät määräaikaisissa työsuhteissa, noin 15 prosenttia työvoimasta. Osuus on eurooppalaisittain melko suuri.

Suomen Akatemia totesi, että määräaikaisen työsuhteen aiheuttama epävarma elämäntilanne voi aiheuttaa työntekijälle stressiä, varsinkin silloin, kun määräaikaisuus ei ole oma valinta. Eräille työntekijöille määräaikaisuus sopii.

Stressillä on vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Hyvinvointiin vaikuttavat esimerkiksi työolot, työn laatu ja arvostus, usko omaan työllistymiseen sekä motiivi tehdä työtä määräaikaisena.

Määräaikaiset ovat altavastaajia vakituisiin työntekijöihin verrattuna. Eroja on etenkin työsuhde-eduissa sekä vaikutusmahdollisuuksissa työpaikan päätöksentekoon.

Akatemiatutkija Saija Mauno arvelee, että tilannetta helpottaisi, jos työnantajat kohtelisivat määräaikaisia työntekijöitä samalla tavalla kuin vakituisiakin.

Määräaikaisia työntekijöitä on hyvin monilla eri aloilla niin hallinnossa, akateemisilla aloilla kuin vuokratyössäkin. Tutkimuksessa todettiin, ettei määräaikaisen työntekijän kokema stressi ole riippuvainen koulutustasosta.