Liito-oravalla ei mahdollisuuksia syksyn hakkuissa

Liito-oravapäätöksen 30 vuorokauden raja on Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin mielestä liian lyhyt. Hakkuuilmoitukset tulevat nykyään tyypillisesti juuri syksyllä, jolloin liito-oravan jälkiä on lähes mahdoton löytää.

luonto
Liito-orava saa kulkua helpottavia puita nelostien varteen ensi viikolla.
YLE / Pertti Huotari

- Ihmetyttää vaatimus tehdä liito-oravapäätös 30 vuorokauden aikana. Metsän kasvaminen hakkuuikäiseksi kestää Suomessa yli puoli vuosisataa, joten liito-oravapäätöksen valmisteluun tulee olla aikaa enemmän kuin 30 päivää, sanoo aluesihteeri Karri Jutila.

Kanta-Hämeessä on tänä vuonna tullut vireille 31 hakkuuta liito-oravien tunnetuilla elinpiireillä. Usean kohdalla liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan rajaus jätettiin tekemättä.

- Käytännössä lähes puolet liito-oravan esiintymisalueista hävitettiin. Kesäkaudella hävitysprosentti oli jopa 89, toteaa Jutila.

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri on ollut huolissaan viime aikaisesta liito-oravakeskustelusta.

Liito-orava on luontodirektiivin liitteen laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen on luonnonsuojelulain mukaan kielletty.

Kun entuudestaan tunnetulle liito-oravareviirille suunnitellaan hakkuuta, metsäkeskus pyytää ympäristökeskuksen asiantuntijaa rajaamaan liito-oravan elinpiirin. Ympäristöhallinnon antaman ohjeen mukaan liito-oravapäätös on tehtävä 30 päivän kuluessa hakkuun vireille tulosta.

Havaintoaika vain keväthangilla

Liito-oravan havainnointi on kuitenkin mahdollista vain oikeaan aikaan eli käytännössä vain keväthangilla.

- Yöeläimen havaitseminen on ammattilaisellekin haastavaa saati kiireisille ympäristökeskuksen työntekijöille.

Havainnointi perustuu lajin jälkiin, jätöksiin sekä elinpiirin luonteeseen. Ruokailupuiden alle kertyneet keltaiset papanat ovat viimeisillä hangilla parhaiten havaittavissa.

Kesäkaudella, syksyllä ja alkutalvesta papanoita on erittäin vaikea löytää. Lisääntymis- ja levähdyspaikan rajaaminen edellyttää käytännössä aina myös kolopuun löytymistä alueelta.

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri pitää tuoreessa lausunnossan huonona, että viranomaispäätöksiä perustetaan puutteelliseen tietoon johtuen väärästä kartoitusajankohdasta. Hakkuussa tulisi joka tapauksessa varautua liito-oravan esiintymiseen alueella, mistä on aiemmin ilmoitettu.

Liito-oravametsän suojelusta hyötyvät monet muut harvalukuiset lajit, kuten esimerkiksi haukat, pöllöt, harmaapäätikka ja peukaloinen.

- Hämeenlinnan seudullakin liito-oravalla olisi mahdollisuuksia jopa kaava-alueilla, jos monipuolinen puusto, nuoret koivut ja haavat säilyisivät ja lähistöllä olisi suojaisia vanhoja kuusia. Kulkuyhteyksien turvaaminen on kuitenkin tärkeintä, sanoo Karri Jutila Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiristä.

Lähteet: YLE Häme