Tuntijakouudistus puhuttaa edelleen

Opetushallituksen työryhmän keväällä laatima uudistus toisi kouluihin kaksi uutta oppiainetta, draaman ja etiikan. Lisää tunteja saisi liikunta, muiden taito- ja taideaineiden välillä pitäisi tehdä valintoja. Uudistus lisäisi valinnaisaineita jo alakoulun kolmannelta luokalta lähtien.

oppiaineet
YLE

Tuntijakoehdotukseen on tullut yli 200 lausuntoa ja korjausesitystä muun muassa kunnista ja opettajilta. Eniten on puhuttanut valinnaisaineiden lisääntyminen.

- Hyvää siinä olisi se, että uusi tuntijako voisi kannustaa oppilaita miettimään omia vahvuuksiaan ja hyödyntämään niitä, Oulun Kaakkurin koulun äidinkielen lehtori Outi Ervasti arvioi.

Uudistus saa kritiikkiä muun muassa siitä, annetaanko lapsille valinnan mahdollisuus liian varhaisella iällä. Pieniä kouluja huolestuttaa, riittävätkö resurssit valinnaisaineiden lisäämiseen. Moni pelkää, että uudistus johtaisi koulujen ja alueiden väliseen eriarvoistumiseen.

- Työryhmän esittämä suuri valinnaisuuden määrä on askarruttanut juuri pienillä kouluilla. Tarkoitus kuitenkin on, että myös koulu itse voisi päättää. Mielestäni on tärkeää, että kansallisella tasolla on määritelty tietty perusrunko, minimimäärä, minkä verran mitäkin oppiainetta pitää olla, mutta on tärkeää, että myös kunnilla ja kouluilla on omaa liikkumavaraa, opetusministeri Henna Virkkunen selventää.

Opetusministeri pitää kiinni siitä, että peruskoulun tuntijako uudistuu vielä tällä vaalikaudella. Työryhmä jatkojalostaa vielä ehdotustaan palautteen perusteella. Valtioneuvosto päättää uudesta tuntijaosta ensi vuoden alussa, ja uudistus on määrä ottaa käyttöön syksyllä 2014.

Lähteet: YLE Oulu