Iso tuki supertietokoneelle

Maakuntahallitus myönsi Renforsin Rannan ekotehokkaan palvelinkeskuksen kehittämiseen Kainuun kehittämisrahaa enintään 413 664 euroa. Tavanomaista suurempaa, eli 80 prosentin tukiosuutta, perustellaan sillä, että hanke on uutta luova ja innovatiivinen ja sen voidaan katsoa sopivan äkillisen rakennemuutosrahoituksen piiriin.

palvelinkeskukset
Supertietokone ja palvelinkeskus sijoitetaan entisen UPM:n paperitehtaan tiloihin.
Paula Hiljanen / Yle

Vuoden 2012 osalta maakuntajohtaja tekee erikseen päätöksen hankkeen edistymisen mukaan. Palvelinkeskuksen on tarkoitus olla valmiina vuonna 2012. Kokonaiskustannusarvio on 785 920 euroa, johon haetaan Kainuun kehittämisrahaa yhteensä 628 736 euroa.

Opetusministeriön hallinnoima CSC -Tieteen tietotekniikan keskus Oy perustaa maailman ekotehokkaimpiin kuuluvan palvelinkeskuksen Renforsin Rannan yritysalueelle Kajaanin UPM:n entisen paperitehtaan tiloihin. Palvelinkeskus tarjoaa huippuluokan ympäristön supertietokoneelle, datan tallennukselle ja muille vaativille tietoteknisille järjestelmille. Rakennusvaiheessa hanke työllistää kymmeniä ihmisiä.

Kajaaniin pyritään luomaan yksi maailman ekotehokkaimmista konesaleista, jonka energia tuotetaan paikallisesti ja hiilijalanjälki on minimaallinen. Tietokonesali käyttää runsaasti sähköä, joka Kajaanissa tuotetaan vesivoimalla. Konesalin tarvitsema jäähdytysvesi saadaan läheisestä joesta. Kajaanin konesalin ekotehokkuutta halutaan kehittää uusilla innovaatioilla energiatuotannossa sekä konesalin teknologiassa.

Keskus tarjoaa korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille Suomen parhaimmat tietotekniset resurssit, tehokkaat supertietokoneet ja mittavan tallennuskapasiteetin. CSC myös vastaanottaa Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksesta Cemistä tulevaa dataa, ylläpitää yliopistojen kirjastojärjestelmiä ja tarjoaa tallennuspalvelut Kansallisille audiovisuaalisen arkistoille, kun kaikki Suomen radio- ja tv-ohjelmat arkistoidaan digitaalisesti.

Hankkeen päätavoitteena on luoda edellytykset Datacenter-yrityskeskittymälle Kainuuseen. Hankkeessa kartoitetaan, tuotetaan ja arvioidaan datacenter-palvelujen ja tuotteiden käytettävyyttä ja kehitetään niitä edelleen sekä houkutellaan niiden kehittämiseen lisää investointeja. Hanke tekee yrityskeskittymän strategian ja priorisoi tarpeelliset investoinnit yrityskeskittymän osaamistasoa vastaaviksi.

Lähteet: YLE Kainuu