Talvivaaran vuodosta ei päässyt uraania vesistöön

Maaliskuussa Sotkamon Talvivaaran kaivoksella sattunut kipsisakka-altaan vuoto ei päästänyt uraania vesistöihin. Talvivaaran kaivoksen ympäristöpäällikkö Heikki Kovalainen vahvistaa YLE Kainuulle, että kaivoksen alapuolisissa vesistöissä ei ole vuodon jälkeen havaittu nousua uraanipitoisuuksissa.

uraani
Mies pesee sakeutusallasta.
YLE / Kimmo Hiltunen

Talvivaara seuraa uraanipitoisuuksia omilla mittauksillaan.

- On tärkeää huomioida, että uraani ei muutu eikä rikastu kaivoksen sivutuotteena tulevassa kipsisakassa, vaan se on siellä samassa muodossa kuin kallioperässäkin, Kovalainen sanoo.

Apu-lehti kertoi tiistaina, että Talvivaaran kaivoksen maaliskuisen vuodon mukana pääsi ympäristöön uraania sisältävää lietettä. Vastuuvalvoja Ilkka Haataja Kainuun ELY-keskuksesta vahvistaa Avun haastattelussa, että vuoto tapahtui samassa altaassa, johon uraania kaivoksen prosesseissa päätyy.

Haatajan mukaan Talvivaarassa uskottiin ensin, että vuodosta selvitään tukkimalla allas ja pumppaamalla vuotanut liete pois.

Yhtiö julkaisi tiedon vuodosta 18. maaliskuuta, kaksi päivää sen havaitsemisen jälkeen, Apu kertoo.

Haatajan mukaan uraanin pitoisuuksia ei ole missään vaiheessa mitattu, sillä uraani ei kuulu kaivoksen seurantaohjelmaan. Nyt näytteitä on tarkoitus ottaa lietekerroksesta, joka on paljastunut tyhjäksi lasketun altaan pohjalta.

Lähteet: YLE Kainuu