Kuntaliitto tyytyväinen jätelakiesitykseen, Luonnonsuojeluliitto haluaa parannuksia

Suomen luonnonsuojeluliitto arvostelee tuoretta jätelakiesitystä siitä, ettei se ehkäise riittävästi jätteen syntyä. Liitto haluaisi laiminlyönnit rangaistaviksi. Kuntaliitto on puolestaan ehdotukseen tyytyväinen.

talous

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että jätteen synnyn ehkäisyyn, uudelleenkäytön valmisteluun ja kierrätykseen liittyvien velvoitteiden laiminlyönti tulisi säätää rangaistavaksi. Lisäksi jätteen synnyn ehkäisyn edistämiseen pitäisi osoittaa vähintään 20 prosenttia jätemaksulla kerättävistä tuloista.

Liitto ehdottaa jätelakiin myös muun muassa vaatimusta, että eloperäisestä jätteestä saatavaa biokaasua otettaisiin talteen ja hyödynnettäisiin entistä tehokkaammin.

Lisäksi liitto haluaisi kieltää yhdyskuntajätteen tuonnin maahan, jotta tänne ei alettaisi tuoda jätettä poltettavaksi. Liiton mielestä jätteenpoltto pitäisi kieltää silloin, kun jätemateriaali voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää.

Kuntaliitto: Luvassa tehokas työnjako

Kuntaliiton mielestä jätelakiehdotus mahdollistaa tehokkaan työnjaon. Elinkeinotoiminta huolehtii omista jätteistään, tuottajayhteisöt tuottajavastuun piiriin kuuluvista jätteistä, kuten keräyspaperista ja pakkauksista, ja kunnat hoitavat yhdyskuntien jätteet.

Kuntaliiton mielestä vähintäänkin lakiehdotuksen laajuinen kunnan vastuu on tarpeen, jotta yhdyskuntajätehuolto toimisi kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla.

Ehdotuksesta ei liiton mielestä voi tinkiä. Yritysten halu hajauttaa yhdyskuntajätehuoltoa romuttaisi yhdyskuntien yhdenvertaisen palvelun, arvioi liiton ympäristölakimies Leena Eränkö.

Kuntaliitto toteaa, että sen kannan mukainen on myös kuntien mahdollisuus päättää, onko jätteenkuljetus kunnan kilpailuttamaa vai asukkaan itse tilaamaa. Kummassakin tapauksessa jätteet viedään kunnan käsittelyyn.

Jätelaitosyhdistys:Siedettävä ehdotus

Kunnallisia jätelaitoksia ja jätehuoltoyhtiöitä edustavan Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo puolestaan katsoo, että lakiehdotus on siedettävä, mutta tinkimisen varaa ei ole enää yhtään.

Yhdistystä närästää se, että kunnille jätettiin edelleen mahdollisuus niin sanottuun sopimusperäiseen jätteenkuljetukseen. Kunta päättää, kilpailuttaako se jätteenkuljetuksen vai jätetäänkö kuljetuksen tilaaminen kiinteistön huoleksi kuten nykyisessä sopimusperusteisessa kuljetusmallissa.

Salon mukaan tämänkin kanssa voidaan kuitenkin elää, sillä lakiehdotus asettaa kunnan päätökselle sopimusperusteisesta jätteenkuljetuksesta ehtoja, jotka turvaavat kuluttajien asemaa.

Yhdistys katsoo, että lakiehdotuksen myötä kuntalaisia ei voi enää pakottaa tekemään sopimusta alueen ainoan yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Yhdistyksen mukaan Suomessa on tällä hetkellä sata kuntaa, joissa jätteet kuljettaa yksityinen yritys ilman, että asukkaalla olisi mahdollisuuksia kilpailuttaa palvelua.

Salo kiittää myös sitä, että lakiehdotuksen mukaisella vastuunjaolla voidaan turvata kierrätyspalvelujen kehittäminen sekä kaatoapaikkasijoituksen lopettaminen vuoteen 2015 mennessä.

- Vaikka laki on monelta osin kompromissi, selkeyttää se jätehuollon vastuita ja toimijoiden oikeuksia, Salo katsoo.

Lähteet: YLE Uutiset