Vanhusten palveluihin lisärahaa Helsingissä

Kaupunginhallituksen valtuustoryhmät ovat päässeet sopuun kaupungin ensi vuoden talousarviosta. Valtuuston käsittelyyn menevän budjetin menolisäykset ovat 38 miljoonaa euroa. Velkaa kaupunki ottaa lisää noin 14 miljoonaa euroa.

Kotimaa
Hoitaja ohjaa vanhusta vessaan.
YLE

Kaupunginhallitus, joka kokoontuu virallisesti maanantaina, aikoo esittää mm. lisää rahaa vanhusten palveluihin 18 miljoonaa euroa. Tarkoitus on vahvistaa omaishoitoa, palveluasumista ja kotisairaanhoitoa. Tällä saataisiin arviolta noin 400-450 hoitopaikkaa, arvioi kaupungihallituksen jäsen Outi Ojala (vas.). Samalla laitospainotteisuutta on tarkoitus vähentää, mutta kohdennuksesta päättää kaupunki, eli kaupunki voi tuottaa palvelut itse tai hankkia ne ostopalveluina.

Päivähoitopaikoista on huutava pula, mihin budjetilla puututaan 6 miljoonan lisäeuron turvin. Päivähoitopaikkoja saadaan tällä summalla noin 600 lisää. Yksi hoitopaikka maksaa kaupungille 10 000 euroa.

Kaupunki ottaa velkaa lisää 14 miljoonaa, ja lisätuloja haetaan muun muassa kiinteistöjen myynnillä, jolla on tarkoitus kerätä kasaan noin24 miljoonaa. Näillä katetaan 38 miljoonan euron menolisäykset.

Kaupungihallituksen jäsen Laura Räty (kok.) kertoo, että kaupunki aikoo käydä läpi mm. erilaisia kiinteistöjä, jotka voitaisiin kaupata sen sijaan, että niistä koituu jatkuvasti kuluja. Räty mainitsee esimerkkinä ylläpitokuluja aiheuttavat huvilat, jotka voidaan käydä läpi myyntiajatuksella. Rädyn mukaan myös kaupungin omistamia tontteja voitaisiin realisoida, koska tonttipulakin on jatkuva.

Joukkoliikenteen lippujen hinnat nousevat

Joukkoliikenteeseen satsataan 6 miljoonaa lisää, mikä tarkoittaa noin prosentin verran lisälaskua joukkoliikenteen lipunhintoihin. Kilpailutus kuitenkin ratkaisee korotuksen loppusumman. Linjoja karsitaan esitettyjä vähemmän.

Kaupunginhallitus haluaa myös, että tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelmassa perataan läpi, mitkä palvelut kaupunki tuottaa itse ja mitkä palvelut ostetaan ulkopuolelta. Ensi vuonna käynnistyvän ohjelman tarkoitusena on käydä tarkkaan läpi, miten tuotetaan palveluja tehokkaasti laadusta tinkimättä, luonnehtii Outi Ojala.

Kaupunkilaisille tulee prosenttiyksikän korotus kunnallisveroon. Se nousee nykyisestä 17,5 prosentista 18, 5 prosenttiin.

Kaupungivaltuustoon budjetti menee marraskuussa.

Lähteet: YLE Uutiset / Stina Brännare