Kiusaaminen lisää mielenterveysongelmia

Sekä kiusaavilla että kiusatuilla nuorilla on suurentunut riski sairastua vakaviin mielenterveyshäiriöihin. Esimerkiksi tyttöjen itsemurhayritykset kasvavat kiusaamisen seurauksena.

Kuva: Yle

Kiusatuilla pojilla havaittiin lisääntynyt riski erilaisiin psyykkisiin sairauksiin, kuten masennukseen ja psykooseihin.Erityisen yleisiä kiusatuilla pojilla olivat ahdistuneisuushäiriöt, kuten sosiaalisten tilanteiden pelko. Kiusatuksi joutuminen aiheuttaa pojille myös fyysisiä sairauksia, kuten allergiaa, astmaa ja epilepsiaa.

Sekä kiusaavilla että kiusatuilla tytöillä on kohonnut riski vakaviin itsemurhayrityksiin. Lisäksi tutkimus osoitti, että kiusaaminen on yhteydessä väkivaltarikoksiin, mutta tätä selittävät merkittävästi nuorten mielenterveyshäiriöt.

Väitöstutkimus osoittaa, että opettajien ja terveydenhuollon ammattilaisten, jotka työskentelevät nuorten parissa, tulisi kiinnittää enemmän huomiota nuorten kiusaamiseen ja tarvittaessa ohjata heidät herkemmin nuorisopsykiatriseen arvioon.

Tulokset käyvät ilmi Oulun yliopistossa perjantaina 29.10.2010 tarkastettavasta lääketieteen kandidaatti Anu-Helmi Luukkosen väitöskirjasta. Tutkimusaineistoon kuului yli 500 alaikäistä nuorta, jotka olivat hoidossa suljetulla psykiatrisella akuuttihoito-osastolla Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2001-2006.