1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Palmuöljydiesel ei kelpaa biopolttoaineeksi

Valtionyhtiö Neste Oilin palmuöljydiesel ei nykyisillä tuotantomenetelmillä kelpaa EU:lle biopolttoaineeksi. Ongelma on tuotannossa vapautuva metaani, kertoo maanantai-illan MOT-ohjelma.

Talous
Neste Oilin laboratoriossa käsitellään polttoaineiden tuotannon aikaisia näytteitä.
Eeva Sumiloff / Neste Oil

Joulukuussa voimaan astuvassa EU:n uusiutuvan energian direktiivissä annetaan ohjeet siitä, millaiset viljelyalueet ovat hyväksyttäviä biopolttoaineiden raaka-aineille. Direktiivi määrää myös, kuinka paljon biopolttoaineiden tuotannossa saa korkeintaan syntyä kasvihuonekaasupäästöjä.

Palmuöljyn tuotannossa syntyy puristamovaiheessa suuret metaanipäästöt. Erittäin voimakkaan kasvihuonekaasun voi periaatteessa ottaa puristamoilla talteen ja käyttää energiaksi. Näin kuitenkin tehdään vain joissakin kokeiluprojekteissa.

Neste Oilin mukaan yhtiön palmuöljypohjainen uusiutuva diesel täyttää direktiivin vaatimukset, vaikka palmuöljystä ei prosessin aikana olekaan talteenotettu metaania. Yhtiön mukaan sen uusiutuvan dieselin kasvihuonekaasupäästöt ovat vähintään 50 prosenttia pienemmät kuin fossiilisilla polttoaineilla. Yhtiö ei kuitenkaan pyydettäessä antanut elinkaarilaskelmaa Yleisradion nähtäväksi.

MOT:n haastatteleman EU:n energiakomissaarin tiedottajan Marlene Holznerin mukaan komissio kuitenkin tulkitsee direktiiviä niin, että metaani on aina otettava talteen tuotantoprosessissa, jotta palmuöljypohjainen biopolttoaine täyttäisi EU:n kriteerit.

MOT-ohjelman haastattelema työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Jukka Saarinen toteaa, että direktiivin vastaisilta biopolttoaineilta jouduttaisiin perimään verohelpotukset takaisin. Lisäksi niiden tuottajalta perittäisiin sakkoa siitä, että tuotantovelvoitekiintiö ei täyty.

Neste Oil tähtää maailmanmarkkinoille biodieselillään, jota se ryhtyy pian valmistamaan Porvoon jalostamon lisäksi uusissa Singaporen ja Rotterdamin laitoksissaan.

Neste Oilin biodieselin tärkein raaka-aine on indonesialainen ja malesialainen palmuöljy.

Lähteet: YLE Uutiset