Yrittäjät haluavat uutta kolmikannan tulkintaa

Suomen Yrittäjät tavoittelee tulevalla vaalikaudella yrityskohtaisen sopimisen lisäämistä sekä verojärjestelmää, joka kannustaa yrittämiseen ja työntekoon. Yrittäjäjärjestö haluaa myös hallituksen ja työelämäosapuolten kolmikantaan uuden tulkinnan, joka korostaa hallituksen päätösvaltaa.

talous

Seuraavan vaalikauden tavoiteohjelmassaan Suomen Yrittäjät sanoo, että kolmikantainen asioiden valmistelu ovat käytännössä muodostuneet suomalaisen yhteiskunnan riittävän nopean uudistumisen jarruksi.

Järjestön mukaan on sinänsä tarpeellista, että etujärjestöt osallistuvat poliittisten päätösten valmisteluun, jotta erilaiset näkemykset ja perusteet tulevat esiin.

Jatkossa kolmikantaista valmistelua ja sen lopputulosta tai valmistelun tuloksettomaksi jäämistä ei tulisi yrittäjien mielestä kuitenkaan enää ymmärtää hallitusta ja eduskuntaa sitovaksi ohjeeksi. Lainsäätäjällä tulee olla itsenäinen päätösvalta kaikissa tilanteissa ja myös silloin, kun lainsäätäjän kanta poikkeaa kolmikannan järjestöosapuolten mielipiteestä, yrittäjäjärjestö sanoo.

- Erimielisyydet eivät saa estää yhteiskunnallisesti tärkeitä päätöksiä, järjestö toteaa.

Yrittäjät lisäisivät paikallista sopimista

Suomen Yrittäjät vaatii myös työn tuottavuuden parantamista. Tässä auttaisi järjestön mielestä, jos paikallisen sopimisen mahdollisuuksia laajennettaisiin. Lisäksi järjestö vaatii, että työehtosopimuksista poikkeavista järjestelyistä on voitava sopia, kun työntekijät ja työnantajat ovat poikkeamista yhtä mieltä.

Yrittäjäjärjestö haluaa myös, että opinnoista edetään nopeammin työelämään, keskeytyksiä työuralla vähennetään ja työuraa pidennetään.

Koko verojärjestelmän pitää yrittäjien mielestä kannustaa yrittämiseen, yritysten kasvuun, työllistämiseen ja työntekoon. Verojen kiristämisen sijaan pitäisi järjestön mukaan pohtia uusia kasvun edellytyksiä.

Järjestö myös katsoo, että yrittäjien verotuksen tulee olla kilpailukykyistä palkansaajien verotukseen verrattuna. Nykyisen osinkoverojärjestelmän järjestö säilyttäisi yrittäjyyden kannustimena.

Lisäksi yrittäjät keventäisivät ansiotulon verottamista alentamalla valtion tuloveroasteikon rajaveroasteita kauttaaltaan sekä vähentämällä tuloveroasteikon portaiden määrää. Lisäansiosta pitäisi jäädä aina käteen vähintään 50 prosenttia, järjestö katsoo.

- Ansiotulon verotuksen keventäminen ja progression leikkaaminen vaikuttavat vahvasti myös yrittäjän tulojen verorasitukseen, järjestö perustelee. Sen mukaan merkittävä osa yrityksestä saatavista tuloista verotetaan käytännössä ansiotulona, joten korkeat rajaveroasteet vähentävät yrittäjyyden kannustimia.

Järjestö vaatii lisäksi, että julkisen velan kasvu pitää saada hallintaan kohentamalla työllisyyttä sekä kääntämällä julkisen sektorin tuottavuus nousuun.

Lähteet: YLE Uutiset