1. yle.fi
  2. Uutiset

Pukinjärven puhdistusurakka valmistunee kesällä 2012

Saastuneen Pukinjärven kunnostustöitä on jatkettu Vaasassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle luvan, joka mahdollistaa järven ruoppauksen ja ruoppausmassan kuivatusaltaiden rakentamisen Kemiran alueelle.

ruoppaus
Maanrakennustöitä kuivatusaltaita varten.
Parhaillaan Kemiralla tehdään maanrakennustöitä kuivatusaltaita varten.Juha Kemppainen / YLE

Lupa on saatu myös Pukinjärven pohjalietteen aiempaa laajemmalle sulfidoinnille, joka tekee haitallisista aineista huonosti liukenevia. Valitusaika luvasta on vielä meneillään, mutta töille on myönnetty aloituslupa jo ennen luvan lainvoimaisuutta.

Parhaillaan Kemiralla tehdään maanrakennustöitä kuivastusaltaita varten. Pukinjärven pohjan käsittely jatkuu mahdollisesti ensi viikolla. Ruoppaaminen aloitetaan Pukinjärvessä ensi kesänä.

Ruoppausmassa kuivatetaan altaissa ja kuljetetaan sen jälkeen loppusijoituspaikkaan. Kuivaukselle on haettava lupa vielä myöhemmin. Puhdistusurakka on tarkoitus saada valmiiksi viimeistään kesällä 2012.

Järven pohjasedimenttiin on kerääntynyt raskasmetalleja jo 1950-luvulla, kun Kemiran tehtaalla valmistettiin puunsuoja-aineita.

Lähteet: YLE Pohjanmaa

Lue seuraavaksi