1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kotouttaminen

Maahanmuuttajien henkistä kotoutumista kehitetään

Seinäjoki pyrkii parantamaan kiintiöpakolaisten henkistä kotouttamista. Kaupunki on saanut sisäasianministeriön rahoituksen hankkeelle, jossa kiinnitetään huomiota pakolaisten henkisiin tarpeisiin.

Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Näitä on muun muassa traumojen käsittely. Hankkeelle haetaan vetäjää, jolla olisi psykiatrian sairaanhoitajan koulutus ja kokemusta maahanmuuttajatyöstä.

Pakolaiskuraattori Seija Järvenpää sanoo, että pakolaisten kotouttamisessa henkinen puoli jää tällä hetkellä liian vähäiseksi, eikä siihen ole vielä riittävästi osaamista. Monella pakolaisella on kuitenkin taustalla rankkojakin kokemuksia ja traumoja.

Hanketta on tarkoitus pyörittää ensi vuoden ajan ja samalla luoda jonkinlainen henkisen kotouttamisen malli.