1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. lääkärit

Kuolemantuottamuksesta syyte neljälle keskussairaalan lääkärille

Lahden käräjäoikeudessa selvitetään tänään kolmen vuoden takaista iäkkään naispotilaan menehtymistä Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Potilas oli siirretty Lahteen Orimattilan terveyskeskuksesta 6. syyskuuta 2006. Kolme viikkoa myöhemmin potilas kuoli lääkemyrkytyksen aiheuttamaan luuydinlamaan ja verenmyrkytykseen.

Lääkemyrkytys sattui Päijät-Hämeen keskussairaalassa syksyllä 2006. Kuva: YLE / Lahti

Päijät-Hämeen syyttäjä vaatii neljälle keskussairaalan lääkärille rangaistusta kuoleman tuottamuksesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lääkärit ovat kiistäneet syytteet.

Kolme lääkäreistä on ollut tekohetkellä, vuonna 2006, erikoistumassa keskussairaalassa. Toinen lääkäreistä oli päivystysasemalla kirjoittamassa potilasta sisään ja hänen sanelunsa jälkeen potilaan asiakirjoihin oli tullut merkintä päivittäisestä Trexan-reumalääkkeestä, vaikka sitä oli ollut tarkoitus antaa vain kerran viikossa.

Sairaalassa tuolloin vallinneen käytännön mukaisesti lääkäri ei ollut tarkastanut sanelemaansa sairauskertomustekstiä puhtaaksikirjoituksen jälkeen. Nyt tätä käytäntöä on muutettu.

Sisään tulleen potilaan hoitovastuu oli seuraavana aamuna siirtynyt vuodeosaston lääkäreiden harteille. Lääkitystä oli jatkettu osastolla aina 18. syyskuuta asti, jolloin lääkitysvirhe oli havaittu. Potilas kuoli 27. syyskuuta 2006.

Missä vaiheessa ja kenen toimesta potilasasiakirjoihin merkintä liiallisesta lääkityksestä oli tullut, on epäselvää. Syyttäjä katsoo, että jos kaikki hoitovastuussa eri vaiheissa olleet henkilöt olisivat toimineet virkavelvollisuutensa edellyttämällä tavalla, ei potilas olisi kuollut lääkemyrkytykseen.

Kaikki syytteessä olevat lääkärit ovat kiistäneet syytteet. Potilaan "hoitoketjussa" mukana olleet lääkärit ovat vedonneet siihen, että potilaan lääkitys oli mennyt jo toisen lääkärin kautta.

Lääkärit ovat kuitenkin olleet kaikki laillistettuja lääkäreitä, joilla on ollut oikeus harjoittaa itsenäistä lääkärintointa. Sairaalaan he ovat olleet virkasuhteessa.

Ylilääkäri Raimo Kettunen Päijät-Hämeen keskussairaalasta sanoo, että 4 - 5 kohtainen varmistusohjelma on päässyt pettämään sairaalassa. -Tapaus olisi tullut huomata, mutta niin ei nyt vain tapahtunut.