Yliopiston rahankeräykselle jatkoaika

Yliopistot saavat puolen vuoden jatkoajan varainkeräykselleen. Yliopistojen toiveeseen myöntymällä hallitus haluaa tukea niiden uudistuksen sujumista.

varainhankinta
Turun yliopisto kerää lahjoistusvaroja.
YLE / Ari Welling

Uusi määräaika päättyy 30.6.2011. Esitykset sisältyvät hallituksen vuoden 2011 täydentävään talousarvioesitykseen ja vuoden 2010 IV lisätalousarvioesitykseen. Opetusministeri Henna Virkkusen mukaan päätös tukee yliopistouudistuksen toimeenpanoa.

- Suomeen on syntynyt uudenlaista lahjoituskulttuuria yliopistojen varainkeruun myötä. Uusi kulttuuri on vasta kehittymässä. Taloudellisen taantuman aika ei ole ollut kaikkein otollisinta aikaa suurlahjoituksille, joten yliopistojen toiveesta valtion vastinrahaan oikeuttavaa jaksoa päätettiin jatkaa vielä keväälle, Virkkunen sanoo.

Yliopistojen kannalta hän pitää ensiarvoisen tärkeänä, että tämän vuoden loppuun mennessä kerätyille lahjoituksille valtio maksaa vastinrahan alkuperäisen suunnitelman mukaan heti vuoden 2011 alussa.

- Pääosa yliopistojen lahjoituksista on ilman muuta jo koossa. Toisaalta varainkeruu on sujunut jopa ennakoituakin paremmin, sillä kun valtio alunperin oli varannut vastinrahaa julkisoikeudellisia yliopistoja varten ensi vuoden budjettiin 100 miljoonaa euroa, korotettiin tuon varauksen määrä nyt hallituksen täydentävässä esityksessä 211,25 miljoonan euron tasolle.

Korotettu vastinrahan määrä vastaa julkisoikeudellisten yliopistojen omia tavoitteita varainkeruussa. Valtion sijoitus määräytyy myöhemmin 5/2 -jakosuhdelinjauksen mukaisesti riippuen aidon yksityisen sijoituksen määrästä.

Lähteet: YLE Turku