1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kulttuuri

Venäjä kielsi dokumentin suomensukuisista permikomeista

Venäjällä elävästä suomensukuisesta kansasta permikomeista kertova dokumenttielokuva on joutunut valtaapitävien hampaisiin. Euroopan itälaidalla asuvien permikomien kielen ja kulttuurin ongelmista kertovalta elokuvalta on evätty esityslupa. Dokumentin tekijä Indrek Jääts uskoo, että elokuvan kieltäminen lisää permikomien kiinnostusta oman kulttuurinsa säilyttämiseen.

Dokumenttielokuva Syksy Permikomissa esitettiin heinäkuussa Permikomissa ja samalla alkoivat elokuva vaikeudet. Dokumentin tekijä, virolainen etnologi Indrek Jääts kertoo elokuvan jakaneen katsojat tiukasti kahteen leiriin.

Permikomin venäläisen johdon edustajista esimerkiksi alueen kuvernööri piti lähes tunnin mittaista elokuvaa yksipuolisena. Suomalais-ugrilaista kieltä puhuvat permikomit olivat taas sitä mieltä, että dokumentti nosti esille vain päivänselvät ongelmat. Elokuva oli heidän mielestään jopa liian kesy, eikä ottanut esille räikeimpiä ongelmia.

Ristiriitaisesta vastaanotosta seurasi, ettei elokuvalle ole löytynyt esimerkiksi alueen pääkaupungista Kudõmkarista sopivaa esityssalia.

Elokuvassa kritisoidaan vaalipropagandaa ja venäjän kielen valtaa

Elokuvassa alueen johtaja Viktor Rõtskõv esittelee, kuinka Permikomin elämä on viime aikoina kehittynyt pitkin askelin. Hän sanoo, että aikanaan tapahtunut Permikomin autonomisen alueen romuttaminen ja liittäminen suurempaan Permin alueeseen oli hyvä ratkaisu.

Syksy Permikomissa -dokumentissa saavat puheenvuoron myös lukuisat vähemmistökulttuurin edustajat. Muun muassa eräs toimittaja sanoo suoraan, että taannoinen kansanäänestys alueen autonomian lopettamisesta oli suurta bluffia. Autonomian kannattajat eivät saaneet vaalikamppailun aikana yhtään puheenvuoroa. Toimittajan mukaan enemmistö äänestikin autonomian lopettamisen puolesta yksipuolisen propagandan takia.

Kirjailija Vassili Klimov puolestaan kertoo, että suomensukuisella kielellä julkaistaan aiempaa vähemmän kirjoja ja lehtiä. Esimerkiksi aiemmin alueella ilmestynyt permikominkielinen sanomalehti sulautettiin venäjänkieliseen lehteen.

Keskustelu saattaa nostaa Permikomin kulttuurin arvostusta

Permikomeja on kaikkiaan 125 000 Itä-Euroopan laidalla. Etnologi Jäätsin mukaan heidän ongelmansa on äärimmäinen köyhyys ja huono etninen itsetunto.

Permikomin kieli mielletään surkeaksi kulttuurin köyhyydeksi. Sitä vastoin venäjän kieli on menestyksen ja rikkauden symboli. Esimerkiksi lapset eivät halua puhua äidinkieltään permikomin kieltä, koska he häpeävät sitä.

Jääts sanoo, että pahimman uhkakuvan mukaan suomensukuinen permikomin kieli on kuollut parinkymmenen vuoden päästä. Jääts kuitenkin näkee merkkejä siitä, että Permikomin nuori sukupolvi on alkanut arvostaa omaa kulttuuriaan.

Jäätsin elokuva on jo kiellettynäkin nostattanut permikomien keskuudessa vilkkaan keskustelun oman kulttuurin arvosta. Ellei Syksy Permikomissa -dokumentti saa jatkossakaan esityslupaa, Jääts lataa sen internettiin kaiken kansan nähtäväksi.