Perusopetuksen uudistus etenee hallitukselle

Voimakkaasti arvosteltu perusopetuksen uudistus on keskiviikkona hallituksen linjattavana. Perusopetuksen tuntijakoa ja uudistamista pohtinut työryhmä ehdottaa muutosta muun muassa taideaineiden ja liikunnan tuntimääriin sekä aineiden valinnaisuuteen.

Kotimaa
Alakoululaisia oppitunnilla.
Yle

Kiivain keskustelu iltakoulussa käytäneen kielitarjonnan monipuolistamisesta, ennakoi opetusministeri Henna Virkkunen.

- Siinä kunnille asetettaisiin lisää velvoitteita. Se on myös se esityksen kohta, millä on kustannusvaikutuksia - mikäli se toteutuu niin, että lapset todella innostuvat valitsemaan eri kieliä.

Työryhmän esityksen mukaan kuntien pitäisi jatkossa tarjota kolmea eri vaihtoehtoa pitkäksi kieleksi. Opetus pitäisi aloittaa, jos ryhmään ilmoittautuu kymmenen oppilasta. Virkkunen pitää esitystä varteenotettavana kuten myös kielten opetuksen aikaistamista alakoulussa.

- Ensimmäinen pakollinen kieli alkaisi toisella luokalla ja vapaaehtoista kieltä pitäisi tarjota neljännen tai viidennen luokan aikana. Ne ovat ihan keskeisiä keinoja siihen, miten kielitaitoa voidaan monipuolistaa ja vahvistaa.

Virkkunen huomauttaa, että jo nyt 20 prosenttia oppilaista aloittaa ensimmäisen vieraan kielen ensimmäisellä tai toisella luokalla.

- Mutta on selvää, että se tarkoittaa myös sitä, että pedagogiikan täytyy muuttua. Pienille lapsille kieltä opetetaan eri tavalla, se on enemmänkin kielisuihkutyyppistä eli ei aloiteta heti kieliopista.

Valinnaisuuteen etsitään keskitietä

Tuntijakouudistuksessa monia on hirvittänyt liian aikaiset valinnanmahdollisuudet. Iltakoulussa nähdäänkin nyt sovittelevampi ehdotus.

- On selvää, että nykytasosta valinnaisuutta tulee jonkin verran kasvattaa, koska nyt on kritisoitu sitä, että kouluilla on liikkumavaraa aivan liian vähän tällä hetkellä. Mutta aivan työryhmän esittämään malliin ei varmasti mennä, näin runsaasti valinnaisuutta ei tule varsinkaan alakoulun puolelle.

Virkkusen mukaan valinnaisuus on ymmärretty työryhmän esityksessä hieman väärin.

- Työryhmäkin lähti paljon siitä, että valinnaisuus olisi nimenomaan sellaista opetusta, joka yhdistäisi eri oppiaineita. Meillä on paljon asioita, jotka eivät ole oppiaineeseen sidoksissa. Otetaan esimerkiksi mediakasvatus tai ilmastonmuutos, tietotekniikka, jossa voitaisiin yhdistää oppiaineiden eri elementtejä. Valinnaisuuden kautta saataisiin tämän tyyppiseen opetukseen liikkumavaraa.

Draamalla kannattajia ja vastustajia

Uudeksi oppiaineeksi ehdotetusta etiikasta on Virkkusen mukaan luovuttu suuren vastustuksen vuoksi. Sen sijaan opetusministeri vie sinnikkäästi eteenpäin draamaa, jolla on saanut vahvoja kannattajia ja vastustajia.

- Meillä on tarvetta tuoda opetukseen lisää elementtejä, jotka parantavat lasten kykyä ilmaista itseään ja omia tunteitaan, esiintyä sekä toimia yhdessä toisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Näen, että draama tuo nimenomaan näitä kaivattuja elementtejä opetukseen.

Perusopetuksen uudistusehdotukset ovat kohdanneet vastatuulta niin hallituspuolue keskustassa kuin oppositiossa. Ennen iltakoulua ministerit Virkkusta lukuunottamatta olivat kuitenkin haluttomia kommentoimaan asiaa.

Lähteet: YLE Uutiset / Mari Mäkinen