Lääkäriseura arvostelee MOT:n kolesteroliväitteitä

Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -työryhmä arvostelee virhetulkinnoista maanantaina esitettyä YLETV1:n MOT-ohjelmaa Kolesterolipommi. Työryhmä sanoo olevansa huolissaan tarpeellisen hoidon jatkumisesta. Samalla se toteaa, ettei pelkkää kolesteroliarvoa pidä hoitaa.

terveys
Verinäytteitä koeputkissa
Yle

MOT-ohjelman mukaan kolesterolilääkkeet eivät välttämättä vähennäkään sydänkohtauksia ja kuolemia kuten aiemmin on väitetty. Niin kutsutut statiinilääkkeet kyllä alentavat kolesterolia, mutta moni tutkija ja lääkäri on MOT:n mukaan huomannut, ettei tutkimuksista ole saatu näyttöä kuolemantapausten vähenemisestä. Ohjelmassa kerrottiin myös statiinilääkkeiden haittavaikutuksista.

Duodecimin työryhmä korostaa torstaina antamassaan tiedotteessa, että kolesterolilääkitys on tarpeen niillä potilailla, joilla on suurentunut riski sairastua sydän- ja verisuonitapahtumiin. Duodecim toteaa kuitenkin, ettei pelkkää kolesteroliarvoa pidä hoitaa. Lääkehoito tulee kyseeseen silloin, kun kokonaisriski on suuri eikä elämäntapamuutoksilla päästä hoitotavoitteisiin.

Työryhmän mukaan lääkityksestä johtuvat haitat ovat harvinaisia. Tv-ohjelmassa statiinihoitoon liitetty haimatulehdus on erittäin harvinainen ja voi johtua myös monesta muusta syystä, työryhmä sanoo. Se korostaa, että jos epäilee sivuvaikutuksia, statiinilääkitystä ei tule lopettaa oma-aloitteisesti, vaan lääkityksestä tulee neuvotella hoitavan lääkärin kanssa.

Työryhmä arvostelee myös tv-ohjelman väitteitä lääkityksen hyödyistä. Työryhmän mukaan tutkimusten perusteella voidaan arvioida, että statiinilääkityksellä estetään Suomessa pikemminkin tuhansia kuin kymmeniä sydänkuolemia vuodessa.

MOT:n toimittaja Martti Backman sanoo omassa vastauksessaan, että toisin kuin työryhmä tiedotteessaan väittää, ohjelmassa ei esitetty, että Suomessa statiinilääkityksellä säästyisi vain noin kymmenen ihmishenkeä vuodessa. Kysymys oli ennalta ehkäisevällä lääkityksellä saavutettavasta säästöstä.

MOT:n toimitus sanoo pitävänsä kiinni ohjelmassa esitetyistä tiedoista ja ohjelman näkökulmasta.

Lähteet: YLE Uutiset