Halla-ahon blogituomio pysyi myös hovissa

Helsinkiläisen kunnallispoliitikon ja kansanedustajaehdokkaan Jussi Halla-ahon (ps.) blogikirjoittelusta saama käräjäoikeustuomio ei muuttunut hovioikeudessa. Sakkotuomio uskonrauhan rikkomisesta pysyi voimassa, mutta syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kaatui.

Kotimaa
Jussi Halla-aho
Jussi Halla-ahoYLE

Syyttäjä oli alunperin vaatinut Halla-aholle rangaistusta uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Halla-ahon uskonrauhan rikkomisesta 30 päiväsakkoon á 11 euroa, mutta hylkäsi syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Helsingin hovioikeus piti tuomion ennallaan.

Uskonrauhan rikkominen

Uskonrauhan rikkomista koskevassa tuomiossa katsotaan, että Halla-aho on julkaissut internetissä olevalla sivustollaan lausunnon, joka herjaa ja häpäisee islamilaisten uskontokuntien pyhiä instituutioita. Halla-aho yhdisti islamilaisuuden ja pedofilian.

Käräjäoikeuden mukaan jo Halla-ahon valitsema sanamuoto on ollut omiaan halventamaan hänen kirjoituksensa kohteen arvoa toisen ihmisen silmissä.

- On selvää, että luettuaan Halla-ahon väitteet ja niiden perustelut myös sellaiset henkilöt, joille Muhammad tai islam eivät ole pyhiä ymmärtävät paitsi, että kysymys on herjaamisesta ja häpäisemisestä, myös pitävät väitteitä loukkaavina, tuomiossa lausutaan.

- Syytteessä kerrottujen väitteiden ja niiden perustelujen tarkoituksena ei ole ollut käydä asiallista keskustelua islamin uskon epäkohdista vaan näennäisesti sananvapauden kustannuksella häpäistä kysymyksessä olevan uskonnon pyhiä arvoja. Halla-ahon lausuma on ollut omiaan ruokkimaan uskonnollista suvaitsemattomuutta.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Sekä käräjä- että hovioikeuden hylkäämä syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan perustui siihen, että Halla-aho oli syyttäjän mielestä nettikirjoituksessaan panetellut ja solvannut Suomen somaliväestöä.

- Halla-ahon väitteen sisältö on tekstin kokonaisuudesta irrotettuna tyypillinen niin sanottu vihapuhe. Pelkästään kysymyksessä olevan lauseen lukemalla voisi päätellä, että Halla-ahon tarkoituksena olisi ollut yleistämällä halventaa ja solvata lukijoille somalialaista alkuperää olevia maahanmuuttajia. Asiaa ainoastaan tällä tavalla tarkasteltaessa olisi tultava siihen tulokseen, että Halla-ahon menettely täyttäisi kiihottamisen kansanryhmää vastaan tunnusmerkistön, käräjäoikeus aloittaa ratkaisunsa perustelun.

Kyse oli kuitenkin aivan jostakin muusta: yhteiskunnallisesta debatista, satiirista.

- Halla-ahon tosiasiallisena tarkoituksena on tämän väitteensä osalta ollut arvostella viranomaisten menettelyä siltä osin kuin nämä eivät olleet puuttuneet sanomalehti Kalevan pääkirjoitukseen, jossa oli arveltu päissään tappamisen olevan suomalaisten kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre.

Hovioikeus täydentää käräjäoikeuden näkemystä viittaamalla Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin.

- Poliittisessa keskustelussa on voitava esittää käsityksiä yhteiskunnallisista ongelmista siitä huolimatta, että ne loukkaavat, järkyttävät tai huolestuttavat jotakin väestönosaa.

- Yleisesti kiinnostavaan keskusteluun osallistuja saa turvautua tiettyyn liioitteluun tai jopa provokaatioon eli jossakin määrin maltittomiin lausumiin.

Myös hovioikeus korostaa, ettei syytteessä mainittua Halla-ahon yksittäistä väitettä saa irroittaa asiakokonaisuudestaan.

- Halla-ahon blogissaan julkaisema somaleja koskeva väite liittyy jo sanavalinnoista ilmenevin tavoin välittömästi sanomalehti Kalevan 20.5.2008 julkaistuun pääkirjoitukseen ja siinä suomalaisista esitettyyn väitteeseen. Halla-ahon väitettä ei ole perusteltua tarkastella irrallaan asiayhteydestään eli ottamatta huomioon sitä, että hän on julkaissut väitteensä osana sanomalehti Kalevan pääkirjoitukseen sekä sitä seuranneisiin Julkisen sanan neuvoston ja syyttäjäviranomaisen ratkaisuihin kohdistunutta arvostelua.

Näin ollen hovioikeus katsoo, että Halla-ahon blogikirjoittelu on tältä osin ollut kokonaisuutena tarkastellen sallitun liioittelun ja provokaation rajoissa.

Lähteet: YLE Uutiset / Ari Mölsä