Happamoituneesta Halimajärvestä yleisötilaisuus

Teollisuusalueen valumavesistä happamoituneen Halimajärven tilannetta selvitetään yleisötilaisuudessa Kangasalla tänään. Omakotiyhdistyksen järjestämässä illassa vastaajina ovat mm. kunnan ympäristötoimen ja Ramboll Oy:n edustajat.

teollisuusalueet
Halimajärvi
YLE / Antti Eintola

Asukkaat ovat pelänneet mm. laaja-alaisia kalakuolemia sekä järvivedestä ihmisiin siirtyviä raskasmetalleja. Halimajärven rannalla yli kolme vuosikymmentä asuneella Jukka Vasamalla on päättäjiltä paljon kysyttävää.

- Ensinnäkin, kuka on antanut luvan päästää ne hulevedet tänne. Kala- ja rapukanta uusiksi, ja järven kunto. pH-arvo täytyy saada ainakin sinne 6,5 paikkeille. Luulen, että kunta joutuu katselemaan tässä kirstun pohjaa hyvinkin tarkkaan.

Halimajärven happamoituminen johtuu todennäköisesti läheiseltä Kallion teollisuusalueelta sadeveden mukana valuneista kivenlouhinnan tähteistä. Teollisuutta uudella alueella ei vielä ole toiminnassa.

Lähteet: YLE Tampere