Asukasjätteen hyötykäyttö parantunut Kymenlaaksossa

Kotkan hyötyvoimalan ansiosta jätteen kierrätys hyötykäyttöön ja kierrätysmateriaaliksi on parantunut viime vuosina merkittävästi.

kierrätys
Korkeakosken jätevoimala
Kymenlaakson Radio / YLE

Kymenlaakson Jätteen tiedottaja Anne Sironen kertoo, että esimerkiksi Kouvolan seudulla hyötykäyttöön menevän jätteen määrä on voimalan toimintavuosien aikana kasvanut 50:stä prosentista 80:een prosenttiin. Asumisesta syntyvää jätettä ei enää juuri mene kaatopaikalle.

Metallin erilliskeräys sekä keräyskartongin lajittelun laajeneminen myös Etelä-Kymenlaaksoon tehostavat jätteiden kierrätystä edelleen. Pienmetallin erilliskeräys alkaa Kymenlaaksossa yli kymmenen asunnon taloissa ensi vuonna.

Kotkan Korkeakoskella toimivaan hyötyvoimalaan tulee jätettä laajalta alueelta Etelä- ja Itä-Suomesta. Metallin osuus polton jälkeen jäljelle jäävästä kuonajätteestä on jopa viidennes.

Hyötyvoimalan käyttöpäällikkö Antti Lanki arvioi, että metallin lajittelu parantaisi energiantuotantoa.

Lähteet: YLE Kymenlaakso