Sähkön huoltovarmuus ensi talvena riittävä

Ensi talven sähkönkulutuksen huipun arvioidaan olevan 15 000 megawattia, mikä ylittäisi kotimaisen sähköntuotantokapasiteetin noin 1 700 megawatilla. Tämä käy ilmi Energiamarkkinaviraston julkaisemasta sähkön toimintavarmuusraportista.

talous

Sähkön toimintavarmuus on raportin mukaan kuitenkin riittävä, mikäli huippukulutuksen aikana ei ilmene samanaikaisia laitosvaurioita tai tuontirajoituksia.

Sähköntuotannon vaje voidaan kattaa sähköntuonnilla muista Pohjoismaista, Virosta ja Venäjältä. Talvikaudella 2010-2011 siirtokapasiteettia naapurimaista Suomeen on noin 3 850 megawattia.

Lähteet: YLE Uutiset