Vanhemmuus voi masentaa myös isiä

Lapsen syntyminen ja vanhemmuus on miehille luultua suurempi tunne-elämän haaste. Isät kokevat, että he eivät saa riittävästi tukea vanhemmuuteensa esimerkiksi neuvolasta, paljastaa Väestöliiton tuore julkaisu. Tärkein tuki tuleekin toisilta samassa elämäntilanteessa olevilta miehiltä.

Kotimaa

Väestöliiton julkaisu Isyyden kielletyt tunteet perustuu kymmenien leikki-ikäisten lasten isien kirjoituksiin vanhemmuudesta.

- Kirjoituksista selviää, että isillä kielteisiä tai kätkettyjä tunteita liittyi ennen kaikkea oman ajan puutteeseen, riittämättömyyden tunteeseen ja tarpeettomuuden kokemukseen, kertoo kirjan toimittaja Juha Jämsä.

Kirjoituksissa korostui vertaistuen merkitys. Miehet hakevat mallia vanhemmuuteen paitsi omilta vanhemmiltaan, myös puolisolta ja lähiympäristöltä. Keskustelut esimerkiksi kaverin tai puolison kanssa koettiin tärkeiksi.

Lapsen tuoma elämäntilanteen muutos altistaa mielialan laskulle, ja Jämsän mukaan pieni osa tuoreista isistä kärsii jopa synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Isien vaikeita tunteita nostattavat etenkin vanhemmuuden tuomat haasteet parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen.

Tunne-elämän - ja parisuhdevaikeuksien lisäksi isiä ahdistaa taloudellinen vastuu. Isät kokevat kantavansa päävastuun perheen taloudesta ja olevansa velvollisia turvaamaan tietyn elintason. Jos isä ei tätä velvoitetta mielestään pysty täyttämään, hän kokee riittämättömyyttä ja häpeää, kertoo Jämsä.

Väestöliiton kirjoituspyyntöön vastasi vajaat sata leikki-ikäisten lasten isää eri puolilta Suomea.

Lähteet: YLE Uutiset