Hyppää sisältöön

Poliittinen taide ei kiinnosta museoita ja mediaa

Yhteiskunnallinen taide jää Suomessa helposti marginaaliin. Filosofian tohtori Leena-Maija Rossin mukaan yhteiskunnallisesti kantaaottava taide ei kiinnosta isoja taideinstituutioita ja jää monesti myös vaille viestimien huomiota. Rossi näkisi taidemuseoissa ja mediassa mielellään nykyistä enemmän taidetta, joka ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin.

Helsingissä keskiviikkona alkavan yhteiskunnallisen elokuvan ja taiteen festivaali Lens Politican taidenäyttely pohtii, miten nationalismi ilmenee arkipäivässä.

Kuvataideakatemian opiskelijoiden näyttely tarkastelee muun muassa Iittalan maljakoiden merkityksiä suomalaiskodeissa, sanomalehtien tarjoamaa terrorismikuvastoa sekä ruotsalaisuuteen perinteisesti liitettäviä mielikuvia punaisine mökkeineen.

Myös näyttelyn järjestäjän, kuvataiteilija Minna Henrikssonin mukaan poliittista taidetta tehdään, mutta usein se jää suurten yleisöjen ulottumattomiin.

- Poliittista taidetta ei juurikaan ole vaikkapa Kiasmassa tai muissa isoissa instituutioissa, vaan se on marginaalissa. On taidetta, joka on poliittisen näköistä, mutta lopulta se ei olekaan poliittista, vaan vahvistaa olemassa olevaa hegemoniaa, Henriksson arvioi.

"Poliittinen" pelottaa

Taidekeskustelussa ei nykyisin niinkään puhuta poliittisesta taiteesta. Monesti viitataan yhteiskunnalliseen taiteeseen poliittisen sijaan. Henrikssonin mukaan sana voidaan kokea pelottavana.

- Se saatetaan liittää vaikka sosiaaliseen realismiin - siihen, kun taide valjastetaan osaksi politiikkaa. Toisaalta nytkin kulttuuripoliittisessa linjauksessa taiteelle asetetaan paljon odotuksia, jotka vahvistavat tietynlaista politiikkaa. Taidetta ikään kuin välineellistetään osaksi neoliberaalia kapitalismia.

Leena-Maija Rossin mielestä kuvataiteen kentällä painotetaan nyt muun muassa sitä, kuinka hyvin kukakin taiteilija menestyy ulkomailla.

- Media on ollut viime aikoina kiinnostunut menestyksestä ja kilpailuista. Teokset, jotka ovat selkeästi kantaaottavia, eivät välttämättä pärjää kilpailutilanteissa.

Rossin mielestä sisällöt jäävät usein toisarvoisiksi.

- Kun puhutaan siitä, miten suomalainen taide näkyy maailmalla, poliittiset kysymykset eivät esitä kovin suurta roolia.

Nationalismin manifestaatioita arkipäiväisessä elämässä on esillä galleria Fafassa Helsingissä 7.11. asti.

.
.