Kirkosta voi jatkossakin erota netissä

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen pyytämä selvitys maistraattien toiminnan yhdenmukaisuudesta koskien sähköisiä kirkosta eroamisilmoituksia pohjautuu Vapaa-ajattelijain liiton vuonna 2006 tekemään kanteluun. Tutkinnan alla ei ole se, voiko kirkosta erota sähköisesti.

kulttuuri
Eroakirkosta.fi -sivut
Eroakirkosta.fi -sivutYle Grafiikka

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on pyytänyt valtionvarainministeriötä selvittämään, toimivatko maamme maistraatit yhdenmukaisesti ottaessaan vastaan sähköisesti tehtyjä kirkostaeroamisilmoituksia.

Taustalla on Vapaa-ajattelijain liiton vuonna 2006 tekemä kantelu, jossa liitto valitti, että Helsingin maistraatti ei ollut hyväksynyt sähköisesti tehtyjä eroilmoituksia. Silloinen apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen, joka nykyisin toimii eduskunnan oikeusasiamiehenä, ei katsonut maistraatin ylittäneen toimivaltaansa, koska viranomaisella on asiassa harkintavalta. Hän edellytti kuitenkin, että maistraattien on toimittava asiassa yhdenmukaisesti.

Sisäasiainministeriön aiemman kannanoton mukaan sähköiset ilmoitukset tulee hyväksyä, ellei ole erityisiä perusteita epäillä viestin aitoutta.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin haluaa nyt selvyyden siitä, että maistraatit eri puolilla maata toimivat samoin vastaanottaessaan sähköisiä ilmoituksia. Selvityksen tekee Valtiovarainministeriö, jonka on lausunnossaan otettava kantaa myös siihen, miten joustavaa hallintoa voidaan toteuttaa ilman mahdollisuutta väärinkäytöksiin.

Eduskunnan oikeusasiamies sai 19.10.2010 kantelun, jossa arvosteltiin mahdollisuutta erota kirkosta sähköisellä lomakkeella. Kantelun mukaan menettely on mahdollistanut henkilön erottamisen kirkosta jonkun toisen tekemän ilmoituksen perusteella.

Nettierojen lainmukaisuus ei tutkinnassa

Eroakirkosta.fi -sivustoa ylläpitävä Vakaumusten tasa-arvo VATA ry on sanonut ihmettelevänsä apulaisoikeusasiamiehen pyytämää selvitystä sähköisestä kirkosta eroamisesta. Tänään julkisuuteen toimittamassaan tiedotteessa yhdistys kysyy, onko apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin jäävi tutkimaan asiaa kirkollisten luottamustehtäviensä vuoksi.

Sakslin muistuttaa, että tutkinnan alla ei ole kirkosta eroaminen sähköisesti, vaan maistraattien toiminnan yhdenmukaisuus.

Tultuaan valituksi eduskunnan apulaisoikeusasiamieheksi Sakslin on myös ilmoittanut eroavansa tehtävistään kirkon neuvottelukunnissa. Sakslin oli aiemmin kirkon EU-neuvottelukunnan jäsen ja ihmisoikeusneuvottelukunnan varapuheenjohtaja. Hän ei ole osallistunut niiden toimintaan kevään 2010 jälkeen.

Lähteet: YLE Uutiset