Humalassa käyttäytymisen sääntely on kadoksissa

Älykkäät ihmiset juovat enemmän alkoholia, uutisoi yhdysvaltalainen Psychology Today -lehti viime viikolla. Mutta kuinka on, kulkevatko älykkyys ja alkoholi käsi kädessä? Ylen aikainen kysyi asiaa aivotutkija, erikoislääkäri Juhani Juntuselta.

tiede
Oulun poliisi järjestää tehovalvonnan koulujen alkaessa.
YLE

Psychology Today -lehti kertoi seurantatutkimuksesta, johon oli kerätty tietoja sekä Yhdysvalloista että Britanniasta.

Tutkimuksiin osallistuneiden lasten älykkyysosamäärät mitattiin alle 16-vuotiaina. Heidän alkoholinkäyttötottumuksensa selvitettiin Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa seitsemän vuotta myöhemmin, ja brittitutkimuksessa osallistuneita seurattiin aina nelikymppisiksi saakka.

Tutkimuksissa selvisi, että niin Yhdysvalloissa kuin Iso-Britanniassakin parhaat älykkyysosamääräpisteet saaneet henkilöt kuluttivat aikuisiällä selvästi enemmän alkoholia kuin testeissä heikommin pärjänneet kanssatoverit.

Tutkimus paljasti myös, että älykkäämmät henkilöt myös joivat useammin kuin huonommat älykkyysosamäärätulokset saaneet.

Voiko tutkimuksesta vetää johtopäätöksiä, Juhani Juntunen?

– Tämän tyyppiselle tutkimukselle on tyypillistä, että vedetään aika äkkivääriä johtopäätöksiä. Tutkijana vedän varmistimen pois päältä kun tällaisia tietoja tulee. Älykkyys on vain yksi osa aivoissa eikä se edes ole aivojen paras ominaisuus! Katsoisin, että viisaus on paljon parempi ominaisuus.

Mutta eikö tutkimuksesta käy ilmi, että älykkäämmät joivat enemmän?

– Erilaisissa tutkimuksissa on todellakin näytetty, että niillä henkilöillä, jotka käyttävät kohtuullisesti alkoholia, on parempi kognitiivinen kapasiteetti, kuin niillä, jotka eivät käytä ollenkaan tai käyttävät liiallisesti. Mutta – tämä ei tarkoita sitä, että varsinainen alkoholin käyttö aiheuttaa sen kognitiivisen toiminnan paranemista.

Mitä on alkoholin kohtuukäyttö?

– Meillä Suomessa määritellään Suomessa suurkuluttajaksi henkilö, joka juo noin neljä ravintola-annosta päivässä. Tällaisia suurkuluttajia meillä on jo 200 000 - 400 000 eli aika iso määrä. Kohtuukulutus on kuitenkin aina kiinni määritelmistä, erään määritelmän mukaanhan alkoholin suurkuluttaja juo enemmän kuin häntä hoitava lääkäri.

Juovatko lääkärit keskivertoa enemmän alkoholia?

– Tutkimusten mukaan suomalaisten lääkärien alkoholin käyttö ei poikkea muista samanlaisen sosiaalisen taustan omaavista ihmisistä.

Onko alkoholista hyötyä? Moni kuitenkin tykkää juoda silloin tällöin, ja tulla humalaankin.

– Alkoholilla on ahdistuneisuuden ja hermostuneisuuden oireita lieventävä vaikutus. Uskoisin, että se on tällä hetkellä eniten ahdistuneisuuden hoitoon käytetty aine. Korostaisin kuitenkin, että nämä myönteiset vaikutukset, joita alkoholilla on, häviävät kun käyttö lisääntyy. Humalaan ei kannattaisi itseään ollenkaan juoda. Humalatilassa nimittäin tapahtuu käyttäytymisen sääntelyn häiriö, joka johtaa monenlaisiin ongelmiin.

Mitä on alkoholin suurkulutus?

– Jos me teemme taulukon, jossa on pystyakselilla sairastavuus ja kuolleisuus ja vaaka-akselilla käytetyn alkoholin määrä ravintola-annoksilla, niin me saamme J:n muotoisen käyrän. Tuo käyrä osoittaa sen, että vähän tai ei ollenkaan juovat sairastavat enemmän kuin kohtuullisesti juovat, mutta sitten tullaan rajaan, jonka jälkeen sairastuvuus ja kuolleisuus nousevat jatkuvasti.

Miksi alkoholin juominen tuntuu hyvältä?

– Alkoholi vaikuttaa meidän mielihyväkeskukseemme, joka on hyvin monimutkainen hermostollinen rakenne. Kaikki olennot, joilla on aivot, pyrkivät tämän mielihyväkeskuksen ärsyttämiseen. Huumeet on esimerkiksi luokiteltu vaaralliseksi sillä perusteella, että ne vaikuttavat hyvin voimakkaasti mielihyväkeskukseen.

Mistä humalatilan estottomuus johtuu?

– Aivojen alkoholipitoisuuden noustua siellä tapahtuu erilaisia pitoisuudesta riippuvia muutoksia, jossain vaiheessa superegomme liukenee ja tulee käyttäytymishäiriöitä.

Mitä ovat oireet liikakäytöstä aivotutkijan näkökulmasta?

– Aivojen vaurioituminen ja yleinen älyllinen taantuminen, pikkuaivojen liikkeiden säätelyhäiriö. Liiallinen alkoholin käyttö johtaa aina johonkin alkoholisairauteen. Olen myös vakuutusyhtiö Eteran ylilääkäri ja meidän vakuutetuista aika monella on työkykyä alentava alkoholisairaus. Tänä päivänä joka kuudes työkyvyttömyyseläke myönnetään yksinomaan alkoholisairauksien takia.

Lähteet: YLE Helsinki