Hyppää sisältöön

Vaatteiden kemikaalit haittaavat työntekijöitä myös Suomessa

Vaateketjujen työntekijät altistuvat kemikaalihaitoille myös Suomessa. Palvelualojen ammattiliiton tietoon on tullut tapauksia, joissa esimerkiksi vaatekonttien avaaminen on aiheuttanut työntekijälle hengitystie- tai allergiaoireita. Taustalla on vaatteiden kasvava halpatuonti sellaisista maista, joissa niiden tuotannossa käytetään terveydelle haitallisia kemikaaleja.

Kuva: YLE

Työympäristösihteeri Erika Kähärä Palvelualojen ammattiliitosta kertoo, että hänen tietoonsa on tullut viime vuosina muutamia tapauksia, joissa vaatekaupoissa tai niiden keskusvarastoissa työskentelevät ovat saaneet tekstiilien kemikaaleista oireita.

- Työntekijät ovat esimerkiksi saaneet hengitysoireita, jos vaatekonttia on purettu liian nopeasti, Kähärä sanoo.

Kähärän mukaan PAM:in tietoon tulleissa tapauksissa ongelmiin on puututtu esimerkiksi lisäämällä tuuletusta tai pidentämällä varo-aikaa pakkausten avaamisen jälkeen.

Ongelman laajuutta ei tiedetä

Ongelmaa laajuutta ei ole PAM:issa tarkemmin kartoitettu. Moni YLE Uutisten nimettömänä haastattelema vaatekaupan työntekijä kertoo kuitenkin saaneensa työnteon aloittamisen jälkeen erilaisia allergia-tyyppisiä oireita.

- Ihmiset sairastelivat todella paljon. Itsekin sain töiden aloittamisen jälkeen erilaisia kummallisia oireita, vaikken ole ikinä aikaisemmin kärsinyt allergioista, kertoo isossa vaateliikkeessä työskennellyt nuori nainen.

- Kädet kuivuvat ja kutisevat varsinkin, jos on purkuvuorossa. En usko, että kyse on pelkästään vaatteiden suuresta määrästä, sanoo toinen.

Ongelma ei koske mitään tiettyä vaateketjua, vaan tapauksia on ollut eri myymälöissä.

Iso osa Suomeen tulevista vaatteista pysähtyy jo rajalle

Ilmiön taustalla on vaatteiden lisääntyvä halpatuonti sellaisista maista, joissa niiden tuotannossa käytetään vaarallisia kemikaaleja. Viime vuosina tullilaboratorio on todennut 13-15 prosenttia tutkimistaan tekstiileistä määräysten vastaisiksi - niistä on löytynyt mm. myrkyllisiä ja syöpää aiheuttavia väriaineita.

Ongelmana kuitenkin on, että monille haitallisina pidetyille kemikaaleille ei ole säädetty minkäänlaisia raja-arvoja. Jaostopäällikkö Leena Partanen tullilaboratoriosta sanoo, että vastuu on pitkälti vaateketjujen sisäänostajilla.

- Säädösten ja määräysten valta on tässä asiassa rajallinen, Partanen sanoo.

Partanen muistuttaa, että jos Suomessa kemikaalijäämille altistuminen saattaa aiheuttaa allergiaa, niin Kiinassa kahlataan samaan aikaan avojaloin myrkkysammiossa - vuodesta toiseen.