Perustuslakivaliokunnan Sasi: Jätevesimääräyksissä ongelmia

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Kimmo Sasin (kok.) mukaan valiokunta ei pysty vielä arvioimaan, onko hallituksen lakiesitys ja asetus haja-asutusalueiden jätevesikäsittelyn tiukennetuista määräyksistä perustuslain vastainen. Jätevesisäädösten tiukentamisessa on kuitenkin lainsäädännöllisesti ongelmallisia kohtia.

talous
Kimmo Sasi.
Yle

Sasin mukaan lainsäädäntöhankkeessa on kaksi kohtaa, joilla on olennaista merkitystä perustuslainmukaisuuden arvioinnissa. Asetuksen käyttö ja 68:n vuoden ikäraja, jonka jälkeen vapautetaan tiukennetuista vaatimuksista, jos asunnon tai mökin jätevesijärjestelmä on muuten käyttökunnossa.

- Onko ylipäätään voitu antaa näin pitkälle meneviä säännöksiä asetuksella, onko siihen riittäviä perusteita, Sasi pohtii.

- Voidaan joutua arvioimaan onko yhdenvertaisuuden mukaista, että 68-vuotiaille annetaan automaattisesti vapautus.

Sasi puheenjohtajana ei pystynyt vielä arvioimaan, kuinka tiukkaa linjaa perustuslakivaliokunta vetää. Linjaa vielä haetaan valiokunnan keskusteluissa.

Selkeä ikäraja korvattavissa huojennuksella sosiaalisin perustein

- Vielä ei ole selvillä, joudutaanko jätevesiasetusta muuttamaan olennaisesti, jotta se täyttäisi perustuslain vaatimukset. Myöskään 68:n vuoden ikärajaan ei ole selvää kantaa, onko se perustuslainvastainen vai ei.

Sasi kuitenkin muistuttaa, että vaikka ikäraja olisi perustuslain vastainen, laissa on myös sosiaalisilla perusteilla huojennusmahdollisuus vastaavaan helpotukseen ikääntyneille.

- On toinen tapa puuttua 68-vuotiaiden ongelmaan kuin suora automaattinen luopuminen kaikkien osalta. Samassa laissa on sosiaalisin perustein huojennusmahdollisuus ja se on käytettävissä, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sanoo.

Perustuslakivaliokunta on päättänyt jätevesimääräysten asiantuntijakuulemiset. Valiokunta käy nyt valmistavaa keskustelua. Lausunto jätevesimääräysten perustuslainmukaisuudesta valmistunee parin viikon kuluttua.

Hallitus on ilmoittanut olevansa toistamiseen valmis lieventämään uusia jätevesimääräyksiä eduskunnan ympäristövaliokunnan käsittelyn yhteydessä.

Lähteet: YLE Uutiset / Ari Hakahuhta