Ekomaksut ennallaan Stormossenilla

Stormossen nostaa karkea- ja keittiöjätteen käsittelymaksuja ensi vuoden alusta. Syynä on jäteveron korotus. Kotitalouksien ekomaksut eivät kuitenkaan nouse. Myös hyötykäyttöasemien vastaanottomaksut säilyvät ennallaan.

Jätevero
Merja Vasikkaniemi / YLE

Jätevero nousee nykyisestä 30 eurosta 40 euroon tonnilta vuoden 2011 alusta. Veronkorotuksen vuoksi Stormossenille aiheutuvat kustannukset nousevat nykyisestä noin 750 000 eurosta vuodessa noin 1 000 000 euroon. Jäteveroa maksetaan kaatopaikalle päätyvästä jätteestä.

Kustannuksia kattaakseen Stormossen nostaa karkeajätteen käsittelymaksua nykyisestä 135 eurosta 145 euroon tonnilta. Keittiöjätteen käsittelyhintaa nostetaan 92 euroon tonnilta nykyisestä 89 eurosta.

Tästä huolimatta kotien ekomaksut eivät ole nousemassa, vakuuttaa toimitusjohtaja Leif Åkers.

Stormossenin tulot tulevat käsittelymaksuista sekä ulosmyytävistä tuotteista. Käsittelymaksuja on korotettu viimeksi vuonna 2003.

Westenergy vähentää osaltaan korotuspainetta

Vuoden 2013 alusta jätevero nousee edelleen 50 euroon tonnilta. Samana vuonna aloittaa jätevoimala Westenergy Oy. Voimalan myötä jätteestä jää pienempi osuus loppusijoitettavaksi kaatopaikalle. Näin ollen vuoden 2013 veronkorotuksesta korkeintaan 20 % siirtyy kotitalouksien keittiö- ja karkeajätemaksuihin.

Jätevoimalan myötä yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste tulee nousemaan yli 90 prosenttiin.

Jäteveron tarkoitus on ohjata jätettä hyötykäyttöön ja vähentää näin loppusijoitettavan jätteen määrää, mikä puolestaan vähentää pitkällä aikavälillä kasvihuonekaasujen muodostumista kaatopaikoilla.

Stormossenin hallitus vahvisti vuoden 2011 hinnaston kokouksessaan 8.11.2010.

Lähteet: YLE Pohjanmaa